FTI Profit rozważa emisję obligacji, wprowadziłoby je na Catalyst

ISBNews
03.04.2018 13:25
A A A


Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski.

"Potencjalną emisję obligacji skoordynujemy z zakupami portfeli. Obligacje dają w miarę dalszego rozwoju wzmocnienie bazy kapitałowej, ktora pozwoli na zdynamizowanie działań na rynku wierzytelności, przy założeniu umiarkowanego kosztu kapitału" - powiedział Wasilewski podczas uroczystości debiutu na NewConnect.

Spółka przewiduje wprowadzenie przyszłych serii obligacji na Catalyst.

Wiceprezes Wojciech Ryguła dodał, że ze względu na niskie zadłużenie spółka ma możliwość kolejnej emisji obligacji na kilka milionów i w efekcie zakup portfeli od instytucji finansowych.

Zarząd podkreślił rozwój własnych zasobów operacyjnych - infrastruktury informatycznej, szczególnie narzędzi wspomagających działalność operacyjną - automatyzację procesów dochodzenia i monitorowania wierzytelności, m.in. analizę dużych zbiorów danych, tworzenie szczegółowych raportów.

FTI Profit posiada obecnie siedem portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 17 mln zł. W ich skład wchodzą głównie długi z tytułu zaległych opłat w środkach komunikacji oraz niespłacone pożyczki i kredyty bankowe. Ryguła wskazał, że spółka może nabyć do końca roku kolejne do 5 dobrych portfeli od instytucji finansowych, firm przewozowych, telekomunikacyjnych.

Na rynku NewConnect zadebiutowało 1 mln akcji serii A, 4 mln akcji serii B i 5 mln akcji serii C. Kurs akcji na debiucie wzrósł o 53,23% do 0,95 zł zaś po godz. 13-ej rósł o 50% do 0,93 zł.

FTI Profit jest 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2018 roku.

FTI Profit działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych, rozdrobnionych, których kupno odbywa się najczęściej w drodze przetargu lub złożenia przez indywidualnej oferty cenowej.

Przychody w ub.r. wyniosły ok. 2,8 mln zł przy ok. 0,5 mln zł zysku netto.

(ISBnews)