Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

ISBNews
04.04.2018 13:08
A A A


Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski utrzyma się prawdopodobnie poniżej poziomu unijnego limitu 3% PKB w tym i przyszłym roku, przy jednoczesnym dalszym spadku długu w relacji do PKB, prognozuje Moody's Investors Service.

"Deficyty sektora general government pozostaną prawdopodobnie poniżej 3% PKB w 2018 i 2019 r., co będzie odzwierciedlało mocne zaangażowanie polskich władz w pełne stosowanie krajowych reguł fiskalnych oraz w utrzymanie deficytu poniżej progu 3%, wyznaczonego w kryteriach z Maastricht. Moody's szacuje, ze relacja długu do PKB będzie się dalej obniżać w 2018 i 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej).

"Główne atuty Polski to duża, odporna oraz konkurencyjna gospodarka, która należała do najszybciej rosnących wśród swoich regionalnych odpowiedników w ostatnich 10 latach. [?] Wiarygodność Polski wspierają dodatkowo takie czynniki, jak solidne fundamenty makroekonomiczne, krajowe reguły fiskalne oraz stabilny sektor finansowy" - powiedział wiceprezes agencji Heiko Peters, cytowany w komunikacie.

Moody's podniósł prognozy PKB Polski - do 4,3% na 2018 r. i 4% na 2019 r. z odpowiednio: 3,5% i 3,2% oczekiwanych wcześniej.

(ISBnews)