Akcjonariusze Stalexport Autostrady zdecydowali o 0,29 zł dywidendy na akcję

ISBNews
04.04.2018 15:16
A A A


Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 71,71 mln zł  tj. 29 gr na jedną akcję, podała spółka.

"Równocześnie emitent informuje, że:

1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247 262 023;
2) dzień dywidendy to 18 kwietnia 2018 roku;
3) termin wypłaty dywidendy to 18 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 73,21 mln zł wobec 180,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)