OncoArendi przydzieliło wszystkie akcje w IPO, redukcja w transzy indyw. 49,44%

ISBNews
04.04.2018 17:30
A A A


Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO), tj., 2 mln sztuk, poinformowała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 49,44%, podano także.

"Emitent informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału akcji oferowanych. Zgodnie z treścią uchwały zarząd emitenta dokonał przydziału 2 mln akcji serii F spółki" - czytamy w komunikacie.

Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 1,86 mln akcji oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje, podano także.

"W związku z faktem, że inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 276 916 akcji oferowanych, a przydzielono im łącznie 140 000 akcji oferowanych, przydział akcji został dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,44%" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna akcji została ustalona na 29 zł, a całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics wyniosła 58 mln zł brutto.

27 marca zakończyły się zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy instytucjonalni mogli zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie publicznej OncoArendi Therapeutics był Trigon Dom Maklerski.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.

(ISBnews)