Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł

ISBNews
06.04.2018 10:17
A A A


Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Wytwarzanie podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał trzy rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł co pozytywnie wpłynie na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r., podał Tauron Polska Energia. 

"Zarząd Tauron Wytwarzanie (spółka zależna od emitenta) podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał rezerwę w wysokości 168 mln zł na ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych niebędących pracownikami (dodatni wpływ na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

Według spółki uchwała została podjęta w oparciu o osiągnięte porozumienie zarządu Tauron Wytwarzanie ze stroną społeczną oraz zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Tauron Wytwarzanie.

"Dodatkowo emitent informuje, że Tauron Wytwarzanie zawarł z pracownikami porozumienia zmieniające umowy o pracę, na mocy których nie będą wypłacane nagrody jubileuszowe. W związku z powyższym Tauron Wytwarzanie wypłacił pracownikom stosowne odszkodowania i rozwiązał rezerwę, co w efekcie podwyższy EBIT segmentu Wytwarzanie o 43 mln zł w I kwartale 2018 r" - czytamy także.

Ponadto Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników w wysokości 18 mln zł (dodatni wpływ na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r), podano dalej.

"Przedstawiony powyżej wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki grupy Tauron ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie" - zastrzegła spółka.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)