Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
06.04.2018 18:00
A A A


Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu wyceny na 29 marca 2018 r. wyniosła 16 659,6 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 450 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w marcu 2018 r. przez Monnari Trade wyniosły ok. 16,5 mln zł i były niższe o 4,62% r/r, podała spółka.

Warimpex miał 42,37 mln euro skonsolidowanych przychodów, 33,58 mln euro EBIDTA, 55,7 mln euro EBIT oraz 41,5 mln euro zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) szacuje, że wpływ  zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok w segmencie wydobycia obciąży łącznie wynik kwotą 41 mln zł, poinformowała spółka. 

Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki dostawy wyrobów skórzanych swojej marki w br. o łącznej szacunkowej wartości 13,5 mln zł netto, podała spółka.

TestArmy Group, właściciel marki testuj.pl, planuje wejście na NewConnect w czerwcu br., poinformował prezes Damian Szczurek.

Rafako ocenia, że budowa bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem i zapewnia wcześniej założoną marżę, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Rafako i Polimex-Mostostal analizują dokumentację otrzymaną od zamawiającego w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail.

Sieć Dino Polska powiększyła się o 25 nowych sklepów w I kw. 2018 r. wobec wzrostu o 11 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) na początku kwietnia br. posiada portfel zamówień o wartości 34,4 mln zł na lata 2018 i 2019 i jest w trakcie postępowań o wartości 74 mln zł, poinformował prezes Waldemar Zieliński. Spółka rozpoczęła  prace nad prospektem emisyjnym w związku z planowanym przejściem na rynek główny GPW i liczy na debiut w br. 

Braster uruchomił pierwszą internetową platformę umożliwiającą sprzedaż systemu Braster online na rynku holenderskim, poinformowała spółka. Stworzenie anglojęzycznej wersji e-sklepu pozwoli spółce na ekspansję na kolejne rynki zagraniczne.

Rafako zakłada, że pozyska w tym roku kontrakty o wartości 500-700 mln zł w segmencie energetycznym i o wartości 400-500 mln zł w segmencie gazu, ropy naftowej i paliw, podała spółka w prezentacji.

Zarząd Tauron Wytwarzanie podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał trzy rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł co pozytywnie wpłynie na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r., podał Tauron Polska Energia. 

CDRL osiągnęło w marcu 12,3 mln zł przychodów z polskich sklepów wobec 11,4 mln zł w 2017 r., oznacza to 8-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie przychody z e-commerce zwiększyły się o 14% do poziomu 1,6 mln zł.

Master Pharm zakłada stabilny wzrost sprzedaży i obserwuje rynek pod kątem potencjalnej akwizycji, poinformował prezes Jacek Franasik.

Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA jest niezagrożona w 2018 r., poinformował prezes Bytomia Michał Wójcik.

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 245 umów w I kwartale, co oznacza wzrost o 83% r/r, podała spółka. W tym okresie Grupa przekazała łącznie 119 lokali.

Przychody Vigo System wyniosły 9,06 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 6,29 mln w I kw. 2017 r., podała spółka.

Ronson sprzedał 189 lokali w I kwartale wobec 259 w tym samym okresie przed rokiem, a liczba przekazań wyniosła 301, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r., kiedy to wydał nabywcom 299 lokali, poinformowała spółka.

Bytom odnotował 11,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm odnotował 8,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 56,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 37,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 10,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers), nie wskazawszy przyczyny rezygnacji, poinformowała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę o powołaniu Michała Staszkiewicza do zarządu oraz o powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 47 mln zł w marcu b.r., co oznacza wzrost o 7% r/r.

Rafako zakłada m.in. osiągnięcie przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie w segmencie gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw w horyzoncie 3 letnim w ramach zaktualizowanej strategii Grupy PBG. Spółka celuje również w osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku.

(ISBnews)