Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

ISBNews
09.04.2018 08:57
A A A


Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Pozbud T&R odnotował 7,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,08 mln zł wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,1 mln zł w 2017 r. wobec 167,56 mln zł rok wcześniej.

"Obniżenie przychodów ze sprzedaży w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego było wynikiem istniejącej stagnacji na rynku usług budowlanych w ramach rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie.

"W ocenie zarządu jednostki dominującej sytuacja finansowa i majątkowa grupy jest stabilna, o czym świadczą m.in. pozytywnie kształtujące się wartości wskaźników zyskowności i rentowności, wskaźniki struktury finansowania oraz wskaźniki płynności. W 2017 roku zyskowność sprzedaży grupy [rozumiana jako zysk ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży] ukształtowała się na poziomie 8,9% i była wyższa niż w roku ubiegłym o 3 pkt proc. co w znacznym stopniu wynikało z racjonalizacji przez zarząd jednostki dominującej kosztów produkcji oraz świadczonych usług" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 7,39 mln zł wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)