Work Service miał wstępnie 43 mln zł EBIT w 2017 r.

ISBNews
09.04.2018 09:08
A A A


Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Work Service miał 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 67,9 mln zł zysku operacyjnego na działalności biznesowej i 43 mln zł EBIT raportowanego po niepieniężnych odpisach księgowych, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrost przychodów ze sprzedaży zrealizowanej przez spółki z grupy (objęte konsolidacją sprawozdań finansowych) wyniósł 7,3%, przy czym (nie uwzględniając sprzedanej w połowie roku 2017 Grupy IT Kontrakt) wzrost ten na porównywalnej bazie wyniósł 11,5%" - czytamy w komunikacie.

"W tym samym okresie wynik operacyjny z działalności biznesowej osiągnął poziom 67,9 mln zł. Jednak, ze względu na konieczności dokonania niepieniężnego odpisu księgowego, prognoza grupy dla wyniku EBIT na 2017 rok kształtuje się na poziomie 43 mln zł" - czytamy także.

Spółka informuje ponadto, w odniesieniu do przychodów spółek z grupy, że:
-  spółki zależne realizujące usługę elastycznych form zatrudnienia na rynkach środkowo-wschodniej Europy, odnotowały 12-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży r/r,
- spółka Antal Sp. z o.o., realizująca usługi rekrutacji stałych, odnotowała 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży r/r,
- Grupa Exact Systems S.A., realizująca usługi outsourcingu kontroli jakości, odnotowała 24-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży r/r.

W największym stopniu za poprawę strony przychodowej odpowiadały rynek czeski (+31% r/r.), Bałkany (+16% r/r.) i Polska (+11% r/r.).

Jednocześnie zarząd informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy za okres styczeń-luty 2018 roku wyniosły ponad 400 mln zł i były wyższe o 8,4% na porównywalnej bazie w stosunku do roku ubiegłego.

"Za nami bardzo aktywne kwartały, które pozwoliły przygotować nam odpowiedni grunt pod realizację nowej strategii rozwoju dla Work Service na lata 2018-20. Dążąc do ujednolicenia modelu biznesowego, poprawy przejrzystości struktury i długofalowego oddłużenia grupy, zrealizowaliśmy trzy znaczące transakcje. W 2017 roku podjęliśmy decyzję o opuszczeniu rynku rosyjskiego, który łączył się ze zbyt dużą niepewnością biznesową. Dokonaliśmy również bardzo atrakcyjnych cenowo sprzedaży grupy IT Kontrakt, a także na koniec marca bieżącego roku zawarliśmy przedwstępną umowę zbycia udziałów w grupie Exact Systems. Tylko dzięki tej ostatniej aktywności zredukujemy nasze zadłużenie o 140 mln zł.  Należy podkreślić przy tym, że dokonane zmiany przełożyły się na zbudowanie spójnej grupy, opartej o działalność HR na perspektywicznych i stabilnych rynkach Europy Środkowej, które rosną w tempie dwucyfrowym. Jednocześnie, pod koniec ubiegłego roku, dokonaliśmy dużych zmian optymalizacyjnych, dzięki czemu mamy dziś lżejszą strukturę kosztową, która pozwoli nam na długofalową poprawę rentowności biznesu" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Liczba pracowników z Ukrainy zatrudnionych w ramach grupy w Polsce na koniec lutego 2018 roku osiągnęła poziom 3 750 FTE (Full Time Equivalent), co oznacza wzrost o 74% r/r, podał też Work Service.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)