Polimex-Mostostal uwzględni odpis na ok. 191,5 mln zł w sprawozdaniu za 2017 r.

ISBNews
10.04.2018 08:46
A A A


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., podała spółka.

"Z uwagi na to, że emitent prezentuje raportowany wskaźnik zysku EBITDA przed wpływem odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odpis aktualizujący wartość firmy nie będzie miał wpływu na wskaźnik EBITDA" - czytamy także w komunikacie.

Spółka zastrzega, że prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy. Polimex wskazuje, że na datę publikacji niniejszego raportu nie zostały sfinalizowane procedury związane z badaniem przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i w konsekwencji szacunek wartości firmy może ulec zmianie.

Pod koniec marca Polimex podał, że prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C.

Oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka C zostały otwarte pod koniec grudnia 2017 r. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto. Na początku kwietnia br. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy do budowy Elektrowni Ostrołęka C. 

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)