UKE: Koszt dostępu do internetu stacjonarnego 30-100 Mb/s spadł o 37% od 2014 r.

ISBNews
10.04.2018 09:26
A A A


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Koszt dostępu do internetu stacjonarnego dla klientów indywidualnych, w przedziale 30-100 Mb/s, był w styczniu br. o 37% niższy niż w 2014 r., wynika z analizy przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W badanym okresie nastąpił także spadek cen usug internetu mobilnego we wszystkich omawianych kategoriach limitów danych, przy czym największa różnica była widoczna w przypadku internetu mobilnego z limitem od 50 GB do 100 GB, gdzie średnia stawka za usługę spadła do 59,64 zł z 95,56 zł.

"W styczniu 2018 r. ceny za stacjonarny dostęp do internetu kształtowały się na poziomie od 24,46 zł do 118,24 zł. W porównaniu do 2014 r. stawki uległy zmniejszeniu. Szczególnie widoczny był spadek cen w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie i wyniósł on 37%. Koszty ponoszone przez użytkowników w tej kategorii spadły z ponad 80 zł w 2014 r. do około 51 zł w 2018 r." - czytamy w "Analizie cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce".

Według badania konsumenckiego w 2017 r. z internetu stacjonarnego korzystało około 70% mieszkańców Polski. Średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów indywidualnych około 83 Mb/s. Na wybór oferty o określonej przepływności miała wpływ przede wszystkim cena. Blisko 37% konsumentów uznało koszty ponoszone z tytułu korzystania z internetu stacjonarnego za czynnik decydujący o wyborze określonej prędkości usługi. Średnia deklarowana przez respondentów wysokość rachunku za Internet stacjonarny wyniosła w 2017 r. 52,7 zł, podał Urząd

"W przypadku klientów instytucjonalnych stawki za internet stacjonarny wyniosły w 2018 r. od 45,61 zł do 199,65 zł. W odniesieniu do usług dedykowanych dla biznesu spadek cen w porównaniu do 2014 r. był mniejszy niż w przypadku użytkowników indywidualnych. Największa różnica procentowa w ponoszonych przez klientów kosztach była widoczna w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie, gdzie stawki spadły ze średnio 90 zł w 2014 r. do 74 zł w 2018 r., czyli o 18%" - czytamy dalej.

Badanie konsumenckie wskazuje również, że dostęp do internetu stacjonarnego miała w 2017 r. ponad połowa firm (51%). Przepływność w wypadku klientów biznesowych była wyższa niż w odniesieniu do użytkowników indywidualnych i wyniosła około 90 Mb/s. Ceny za tę usługę były zróżnicowane, w zależności od wielkości badanego przedsiębiorstwa. Najmniej płaciły firmy zatrudniające jedną osobę, w których średni rachunek kształtował się na poziomie 62 zł. W przedsiębiorstwach z liczbą pracowników przekraczającą 250 osób miesięcznie przeznaczano na internet średnio 445 zł.

"W badaniu konsumenckim klientów indywidualnych przeprowadzonym w 2017 r. na zlecenie UKE ponad 25% respondentów zadeklarowało, że korzysta z Internetu mobilnego. Wysokość płaconego przez nich rachunku za tę usługę wyniosła średnio 43,3 zł. Około 33% badanych określiło, że miało wykupioną usługę bez limitu danych, a średnia prędkość usługi kształtowała się na poziomie około 75 Mb/s. Pytani o to dlaczego zdecydowali się na takie parametry usługi, badani odpowiedzieli, że ze względu na cenę (ponad 44% respondentów)" - czytamy w "Analizie cen usług mobilnego dostępu do internetu w Polsce".

Respondenci reprezentujący klientów instytucjonalnych częściej deklarowali korzystanie z Internetu mobilnego. Około 34% z nich zgłosiło, że ma mobilny dostęp do sieci w firmie. Prędkość zakupionej przez biznes usługi kształtowała się średnio na poziomie około 63 Mb/s. Koszty, jakie ponosiły firmy z tytułu korzystania z Internetu mobilnego, wahały się od 56 zł, w przypadku firm jednoosobowych, do 6000 zł, w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, podał Urząd.

"Przedstawiona w niniejszym dokumencie analiza cen ofertowych wykazała z kolei, że stawki za internet mobilny dla klientów indywidualnych mieściły się w lutym 2018 r. w przedziale od 20,82 zł do 89,91 zł. Za 1 GB danych użytkownicy płacili od 0,08 zł do 2,08 zł. W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek cen we wszystkich omawianych kategoriach limitów danych. Największa różnica była widoczna w przypadku internetu mobilnego z limitem od 50 GB do 100 GB, gdzie średnia stawka za usługę spadła z 95,56 zł do 59,64 zł" - czytamy dalej.

Ceny w ofertach dedykowanych dla klientów biznesowych mieściły się natomiast w lutym 2018 r. w przedziale od 28,84 zł do 87,37 zł. Efektywny koszt za 1 GB danych dla tej grupy użytkowników kształtował się na poziomie od 0,07 zł do 1,68 zł. W 2018 r. ceny były niższe od cen wykazanych w 2014 r. Największa różnica w stawkach za internet mobilny na przestrzeni 4 lat widoczna była w przedziale do 50 GB, gdzie średnie ceny spadły z 54,83 zł do 37,71 zł, wskazano także w materiale.

"Rynek usługi mobilnego dostępu do sieci uległ na przestrzeni ostatnich 3 lat znaczącym przeobrażeniom. O blisko 7 pkt proc. zwiększył się odsetek osób korzystających z internetu ruchomego. W 2017 r. około 19% z nich miało wykupioną usługę dostępu do sieci za pośrednictwem dostępu mobilnego. Wraz ze wzrostem popularności tej usługi zwiększyły się także limity danych dostępne dla użytkowników. Żaden z operatorów nie oferował w lutym 2018 r. usługi z transferem mniejszym niż 10 GB" - podsumował UKE.

(ISBnews)