Zysk netto Murapolu spadł r/r do 120,16 mln zł w 2017 r.

ISBNews
10.04.2018 09:56
A A A


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Murapol odnotował 120,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 126,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2017 roku Grupa Murapol osiągnęła zysk netto [ogółem] na poziomie 120,15 mln zł przy 136,97 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz przychodach w wysokości 186,30 mln zł. W 2016 roku wielkości te kształtowały się odpowiednio na poziomach: 125,85 mln zł, 147,98 mln zł oraz 250,34 mln zł. Kluczowym elementem wpływającym na wysokość wypracowanych w 2017 roku przychodów była przeprowadzona w 2016 roku reorganizacja Grupy Murapol, w ramach której segment doradczo-wykonawczy obejmujący spółki Partner S.A., Cross Bud Sp. z o.o., Murapol Architects Drive Sp. z o.o. oraz Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o., został zagregowany w Grupie Abadon Real Estate, w wyniku czego zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, relokowane podmioty nie są już konsolidowane" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 136,97 mln zł wobec 147,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,3 mln zł w 2017 r. wobec 250,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 120,7 mln zł wobec 143,97 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2018 r. grupa będzie miała 7 tys. lokali w budowie, co będzie stanowiło portfel przekazań klientom na lata 2018-2019. Murapol zamierza także utrzymać dotychczasowe dynamiki kontraktacji mieszkań, poinformował prezes Nikodem Iskra.

"Miniony rok był dla Grupy Murapol bardzo udany, a osiągnięte zarówno wyniki finansowe, jak i parametry działalności operacyjnej, pokazują trafność obranej strategii rozwoju oraz przyjętego modelu biznesowego. 2018 rok będzie okresem stabilnego i zrównoważonego rozwoju, wykorzystującego zarówno główne przewagi konkurencyjne grupy, jak i sprzyjające warunki rynkowe. Strategia rozwoju holdingu Murapol zakłada utrzymanie dotychczasowej dynamiki kontraktacji mieszkań i dalsze umacnianie pozycji czołowego gracza na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Plan wzrostu opieramy zarówno na zbudowanych w minionych okresach aktywach pozwalających nam prowadzić działalność na wyróżniającą się na rynku skalę oraz uzyskiwać na niej ponadprzeciętną rentowność, ale i bacznym przyglądaniu się rynkowi i wykorzystywaniu pojawiających się na nim okazji" - powiedział Iskra, cytowany w komunikacie.

2017 rok był dla Grupy Murapol kolejnym okresem dynamicznego rozwoju i dalszego umacniania pozycji jednego z liderów polskiego rynku mieszkaniowego. Grupa kolejny rok z rzędu pobiła swój roczny rekord kontraktacji mieszkań i, z liczbą ponad 3,6 tys. lokali mieszkalnych, uplasowała się w czołówce polskich firm deweloperskich. W tym samym okresie przeniosła własność notarialnymi umowami sprzedaży blisko 1,5 tys. mieszkań, przypomniano.

Na koniec 2017 roku portfel projektów w budowie i sprzedaży Grupy Murapol obejmował 31 inwestycji, w ramach których powstaje blisko 5 tys. lokali mieszkalnych. Kolejne 22 tys. mieszkań obejmują przygotowywane projekty deweloperskie na posiadanym aktywnym banku ziemi o wartości ok. 700 mln zł. Zbudowane aktywa zapewniają grupie ciągłość działalności przy jednoczesnym wyeliminowaniu presji na nabywanie terenów inwestycyjnych po obecnie znacznie zawyżonych cenach, przez co pozwalają zakładać utrzymanie dotychczasowych, ponadprzeciętnych poziomów rentowności na realizowanych inwestycjach, czytamy dalej.

Portfel inwestycji w budowie i sprzedaży na koniec minionego roku obejmował blisko 5 tys. lokali mieszkalnych o odpowiadającej im powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 220 tys. m2. Projekty te są realizowane zarówno w lokalizacjach, w których grupa działa od lat i ma ugruntowaną pozycję rynkową, jak również w miastach nowych na jej mapie inwestycji, takich jak Gdynia i Gliwice. Wchodzenie z działalnością do kolejnych miast, atrakcyjnych z punktu widzenia możliwej do wypracowania na inwestycjach marży, jest zgodne ze strategią działalności grupy, zakładającą wykorzystywanie potencjału inwestycyjnego także lokalizacji regionalnych, wyjaśniono także.

Na koniec 2017 roku aktywny bank ziemi grupy obejmował tereny inwestycyjne o wartości ok. 700 mln zł pod projekty deweloperskie, w których powstanie ponad 22 tys. mieszkań. Ponad połowa tych nieruchomości stanowi już własność grupy, a przygotowywane na nich inwestycje deweloperskie mają już prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę. Projekty te będą realizowane w latach 2018-2020. Pozostała część aktywnego banku ziemi jest zakontraktowana w formie umów przedwstępnych, a ich zakup zostanie zrealizowany pod warunkiem kompleksowego uregulowania wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia na nich budów, podsumowano w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)