KIO uwzględniło odwołanie konsorcjum Mirbudu w przetargu na drogę S14

ISBNews
10.04.2018 16:35
A A A


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów Zad. B ? Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) ? DK91 w m. Słowik w zakresie część nr 1 zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów", podał Mirbud.

"Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia ww. konsorcjum z postępowania oraz dokonania ponownego badania ofert" - czytamy w komunikacie.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone, zastrzeżono także. Wartość oferty brutto to 533 mln zł.

W połowie marca Budimex podał, że oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu została najwyżej oceniona w tym postępowaniu przetargowym.

Budimex podał wtedy, że otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące, że oferta konsorcjum Budimex SA - lider konsorcjum (50%) i Strabag Sp. z o.o. - partner konsorcjum (50%) została najwyżej oceniona w postępowaniu. Budimex zastrzegł, że powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone. Wartość oferty konsorcjum wynosi 456 748 863 zł netto.

(ISBnews)