AHK: Polska 2. w regionie CEE pod względem atrakcyjności inwestycyjnej

ISBNews
11.04.2018 11:12
A A A


Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) Polska zajęła 2. pozycję, notując 3,99 pkt, po Czechach (4,11 pkt), wynika z 13. edycji ankiety koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) przeprowadzonej we współpracy z 13 izbami bilateralnymi w Polsce. 90% inwestorów ponownie zainwestowałaby w Polsce - to o 5,5 pkt proc. mniej niż w ub.r.

"Zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w ankiecie koniunkturalnej 2018 pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki w porównaniu z 2017 r. Połowa (50%) wybrała ocenę zadowalającą, a kolejne 46,4% - dobrą. Negatywną opinię wyraziło jedynie 3,6% ankietowanych" - czytamy w komunikacie.

W materiale podano też, że 33,8% przedsiębiorstw oceniła perspektywy dla polskiej gospodarki w 2018 r. jako lepsze niż przed rokiem. Zdaniem 54,4% ankietowanych firm, pozostają one bez zmian.

"Ankietowani przedsiębiorcy optymistycznie oceniają sytuację własnych firm, 64,3% mówi, że jest ona dobra, 32,5% ocenia ją jako zadowalającą. Ponad połowa respondentów (56,6%) przewiduje przy tym, że sytuacja firm polepszy się w b.r. 46,7% ankietowanych firm przewiduje wzrost obrotów , 45,4% - wzrost zatrudnienia, a 36,7% wzrost nakładów inwestycyjnych w 2018 r." - czytamy dalej.

Z ankiety wynika także, że spada dostępność kadr; ponadto firmy oczekują dalszego wzrostu wynagrodzeń. Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w 2018 r. to - według respondentów - ok. 6,2%.

W badaniu w 2018 r. udział wzięło 300 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz łącznie ok. 1 700 w Europie. Czechy zdobyły 4,11 pkt na 5 możliwych, Polska - 3,99 pkt., Estonia - 3,98 pkt., Słowacja - niecałe 3,98 pkt, niemal ex aequo z Estonią.

(ISBnews)