Aktywa TFI wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł w marcu

ISBNews
11.04.2018 16:27
A A A


Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł na koniec marca. Środki w funduszach dedykowanych wzrosły o ok. 5 mld zł, zaś aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się o ok. 300 mln zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)

"Niższa dynamika to skutek pogorszenia sytuacji na rynkach kapitałowych. Po lutowej korekcie marzec nie przyniósł wyczekiwanej poprawy nastroju wśród inwestorów. Spadki dominowały na większości globalnych parkietów. W efekcie indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, stracił (-2,4%). Zniżkowała także warszawska giełda ? indeks szerokiego rynku WIG spadł w marcu o -5,4%. To wpłynęło negatywnie na wyniki krajowych funduszy inwestycyjnych i dlatego, pomimo wysokiego dodatniego bilansu sprzedaży, przyrost aktywów był stosunkowo niewielki" - czytamy w komunikacie. 

Pogorszenie koniunktury na rynkach istotnie odbiło się na aktywach w segmencie funduszy akcji. Ich wartość zmniejszyła się już drugi miesiąc z rzędu ? na koniec marca było w nich o 1,7 mld zł mniej (-5,2%), niż miesiąc wcześniej.

"W największym stopniu spadła wartość środków ulokowanych w ramach funduszy akcji polskich ? aktywa tych rozwiązań spadły o ponad -1,4 mld zł (-6,5%). Natomiast w ujęciu procentowym największych strat doświadczyły funduszy akcji tureckich (-10,1% tj. 22 mln zł)" - czytamy dalej. 

Osłabienie rynkowego sentymentu wpłynęło również na fundusze mieszane, których aktywa zmniejszyły się o -440 mln zł (-1,4%) i wyniosły na koniec marca nieco ponad 32 mld zł. Miniony miesiąc był trudny przede wszystkim dla produktów skupiających się na polskich papierach -wartość ich kapitału spadła o 522 mln zł (-1,9%). W funduszach zrównoważonych i stabilnego wzrostu aktywa skurczyły się odpowiednio o 202 i 198 mln zł.

Z kolei fundusze gotówkowe i pieniężne zaś doświadczyły jednego z większych wzrostów aktywów w historii. W marcu wartość środków ulokowanych w ramach tej grupy wzrosła o +2,1 mld zł (+4,8%). To  efekt przede wszystkim wysokiego bilansu sprzedaży ? od ponad roku produkty o najniższym ryzyku cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów. Marzec był dość sprzyjający polskiemu rynkowi pieniężnemu, co wpłynęło korzystnie na wynik zarządzania.

"Potrzeba większego bezpieczeństwa jest również powodem sporego przyrostu aktywów funduszy dłużnych. W marcu wartość kapitału w nich zgromadzonego wzrosła o blisko +300 mln zł (+0,6%). Miniony miesiąc był udany zarówno dla produktów skupiających się na polskich papierach, jak i zagranicznych (przyrosty w wysokości odpowiednio +176 i +120 mln zł). W pierwszym przypadku w największym stopniu zwiększyły się środki funduszy  dłużnych polskich obligacji skarbowych oraz uniwersalnych, co jest wynikiem nie tylko wpłat klientów, ale również korzystnej sytuacji rynkowej" - czytamy dalej. 

Wartość aktywów w funduszach absolutnej stopy zwrotu zmniejszyła się w marcu o 300 mln zł i był to największy ubytek kapitału od października ub.r. Na wynik ten składa się głównie ujemny bilans sprzedaży, jednak negatywny wpływ miała także słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie. 

"W przypadku pozostałych, najmniejszych segmentów, w ujęciu kwotowym obserwowaliśmy niewielkie zmiany. Na uwagę zasługuje wzrost aktywów funduszy sekurytyzacyjnych. W marcu wartość środków zgromadzonych w ramach tego typu rozwiązań wzrosła o ok. 100 mln zł. To największy przyrost od blisko roku" - podsumowano w materiale. 

(ISBnews)