Enter Air podniósł opłatę licencyjną za znak towarowy

ISBNews
11.04.2018 17:38
A A A


Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Enter Air S.A. zawarł aneks do umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego ze swoją spółką zależną Enter Air sp. z o.o., przewidujący podwyższenie opłaty uiszczanej przez spółkę zależną za korzystanie z tego znaku, podała firma.

"Na mocy aneksu zwiększona została opłata, którą Enter Air sp. z o.o. jako licencjobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz emitenta z tytułu udzielenia licencji za używanie znaku towarowego. Nowa wysokość opłaty to 2 000 000 zł + VAT, za każde przekroczone 100 000 000 zł całkowitego obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego licencjobiorcy za rok obrotowy, za który naliczana jest opłata. Poprzednio obowiązująca opłata wynosiła 1 000 000 zł + VAT za każde przekroczone 100 000 000 zł obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie.

Opłata licencyjna w nowej wysokości zostanie naliczona w odniesieniu do obrotu Enter Air sp. z o.o. wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.

"W ocenie zarządu spółki, zwiększenie opłaty licencyjnej jest uzasadnione zwiększeniem wartości, jaką prezentuje znak towarowy Enter Air" - czytamy dalej.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)