Skiba z MF: Rząd rozpatrzy program konwergencji po 22 kwietnia br.

ISBNews
11.04.2018 17:58
A A A


Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów powinien przyjąć aktualizację programu konwergencji w przyszłym tygodniu, natomiast cała Rada Ministrów zajmie się dokumentem w kolejnym tygodniu, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Całość dokumentu zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Komitetu Spraw Europejskich i Komitetu Stałego Rady Ministrów, gdzie ten dokument zostanie formalnie zatwierdzony, a w następnym tygodniu mamy posiedzenie Rady Ministrów i później ten dokument zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej" - powiedział Skiba podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych. 

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

Według ubiegłorocznej aktualizacji programu konwergencji, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. miał wynieść 2,9% PKB, a w kolejnych latach odpowiednio 2,5% PKB, 2% PKB i 1,2% PKB.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w ub. tygodniu, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej).

(ISBnews)