Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

ISBNews
12.04.2018 17:16
A A A


Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 7,6 mld zł w marcu, a zdecydowana większość środków - 6,13 mld zł trafiła do funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online. To najwyższe napływy do TFI od grudnia 2015 roku. 

"Fundusze detaliczne pozyskały blisko +1,5 mld zł netto. Dla funduszy niedetalicznych było to ponad +6 mld zł. Sumarycznie miesiąc ten był więc rekordowy ? tak wysokich napływów środków nie notowano od grudnia 2015 roku. Jednocześnie w przypadku funduszy detalicznych marzec jest 15. z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Łącznie od początku 2017 roku wpłacono do nich ponad +23 mld zł netto" - czytamy w raporcie.

Dziewiąty miesiąc z rzędu największym zainteresowaniem klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Marcowe saldo wpłat i wypłat w przypadku tej grupy wyniosło, podobnie jak w lutym, ponad 2 mld zł. Także fundusze dłużne miały dodatni bilans sprzedaży w marcu. 

"Należy zaznaczyć, że to 14 miesiąc z rzędu, w którym segment ten cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Saldo wpłat i wypłat dla detalicznych funduszy dłużnych wyniosło +222 mln zł. W odróżnieniu od lutego, napływ środków odnotowały głównie fundusze skupiające się na papierach zagranicznych (+132 mln zł netto). Fundusze dłużne polskie pozyskały +90 mln zł netto. Chociaż dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych i papierów skarbowych marzec był miesiącem rekordowym (odpowiednio +169 mln zł netto i +137 mln zł netto), wynik dla całego segmentu znacząco skorygowały wzmożone wypłaty środków z detalicznych produktów korporacyjnych (-213 mln zł netto). Jest to sytuacja zaskakująca, bowiem do tej pory krajowe obligacje korporacyjne były chętnie kupowanymi instrumentami" - czytamy dalej. 

Podobnie jak w lutym, w marcu ujemny bilans sprzedaży odnotowały detaliczne fundusze akcyjne. 

"Przyczyną tej sytuacji były trwające na giełdzie spadki i wzrost zmienności na rynkach. Saldo wpłat i wypłat wyniosło -322 mln zł. Ujemny bilans sprzedaży odnotowały jednak wyłącznie fundusze akcji polskich (-359 mln zł netto). Do funduszy akcji zagranicznych wpłynęło natomiast blisko +38 mln zł netto" - podano także.  

Drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu sprzedaży doświadczyły także fundusze mieszane (-116 mln zł netto), co było efektem trudnej sytuacji na warszawskiej giełdzie. Ujemny bilans (-182 mln zł netto) zanotowały fundusze mieszane polskie. 

"Z detalicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu wycofano ponad -200 mln zł netto. Niewielki odpływ środków odnotowały fundusze surowcowe (-6 mln zł netto). Przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyły także produkty aktywów niepublicznych o charakterze detalicznym (-221 mln zł netto). Dodatni bilans sprzedaży odnotowały natomiast fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne" - podsumowano w materiale. 

(ISBnews)