Kaledarium ISBnews

ISBNews
12.04.2018 18:31
A A A


PIĄTEK, 13 kwietnia

--S&P dokona przeglądu ratingu Polski

--09:30: Venture Capital Kongres

--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje  wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku, obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2018 roku

--10:00: Konferencja nt. raportu EBI "Investment and Investment Finance in Poland and the EU. Presentation of the EIB Investment Survey 2017"

--11:00: Śniadanie prasowe  Lufthansa Group nt. wyników i rozwoju linii w Polsce

--11:00: Ko nferencja prasowa poświęcona podpisaniu umowy kredytu konsorcjalnego pomiędzy PKP S.A., Pekao S.A., PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego z udziałem wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela

--11:30: Konferencja "Przyszłość cyfrowa - Polska 4.0"

 

PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia

--Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku, dzień I

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

 

WTOREK, 17 kwietnia

--Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku, dzień II

--10:00: Konferencja prasowa Mobilis dot. przyszłości komunikacji miejskiej

--10:00: Konferencja "GPW Innovation Day"

 

ŚRODA, 18 kwietnia

-- 8. edycja Big Data & AI Congress

--Baltic Business Forum w Świnoujściu, dzień I

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku

--10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Czy branża fitness dostała zadyszki? Polska na tle Europy"

--12:00: Oficjalne otwarcie nowej siedziby x-kom w strefie Euro-Park Mielec

 

CZWARTEK, 19 kwietnia

-- 8. edycja Big Data & AI Congress

--Baltic Business Forum w Świnoujściu, dzień II

--09:30: Konferencja prasowa TXM nt. wyników

--10:00: Spotkanie prasowe Radpolu nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę konsumencką w kwietniu 2018 roku, dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2018 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 roku

--12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników

(ISBnews)