Spłaty wierzyteln. należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw.

ISBNews
13.04.2018 07:40
A A A


Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 16% r/r do 71,6 mln zł, podała spółka.

Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best wyniosła 949,2 mln zł wobec 965,5 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Okres niskiego bezrobocia i dużej konsumpcji to czas, kiedy koncentrujemy się na odzyskiwaniu wierzytelności. Nasi klienci wówczas w większym stopniu są w stanie podjąć ciężar spłat. Uważnie oglądamy każdy portfel i to, co dzieje się na rynku. W 2018 roku będziemy nadal działali w kierunku zwiększenia efektywności. Skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji wykorzystującej m.in. sztuczną inteligencję. Patrzymy dużo ostrożniej na inwestycje na polskim rynku bankowym, raczej będziemy szukali nisz portfelowych i innych rynków, chyba że sytuacja na polskim rynku się zmieni. Liczymy również na rynek wtórny i możliwości konsolidacji branży. W zeszłym roku odeszliśmy od portfeli bankowych, na którym duża konkurencja wywindowała ceny, i zaczęliśmy się umacniać w niszach, w których szybko zaczęliśmy rosnąć" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Pełna i ostateczna informacja nt. wyników spółki oraz grupy kapitałowej za I kw. 2018 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 10 maja 2018 r., podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)