Groclin dokona odpisów na łącznie ok. 69 mln zł z wpływem na wyniki 2017 r.

ISBNews
13.04.2018 08:25
A A A


Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Groclin zidentyfikował przesłanki utraty wartości aktywów trwałych oraz dokonał analizy kluczowych projektów w segmencie poszyć. W wyniku przeglądu stanu realizowanych projektów w segmencie poszyć oraz w segmencie inżynieryjnym podjął decyzję o przeprowadzeniu testów na utratę wartości. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym odpisów, o charakterze transakcji jednorazowych, o szacowanej łącznej wartości ok. 69 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2017 r., podała spółka.

"Na ww. operacje składają się przede wszystkim odpisy na utratę wartości aktywów zaangażowanych w biznes poszyciowy w następstwie prognozy spodziewanych wyników w kolejnych latach obrotowych oraz rezerwy związanej z realizowanymi przez spółkę kontraktami długoterminowymi. Odpisy obejmować będą : (I) aktywa niematerialne w postaci bazy klientów, (II) aktywa niematerialne w postaci prac rozwojowych, (III) aktywa niematerialne w postaci znaku towarowego, (IV) pozostałe aktywa niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe, (V) udziały w jednostkach zależnych prowadzących działalność na Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Groclin podkreślił, że w segmencie specjalistycznych usług inżynieryjno-projektowych nie zidentyfikowano odpisów, a wyniki testów przekraczają kapitał zaangażowany przez spółkę na ich nabycie.

"Odpisy są jeden z efektów kończącej się restrukturyzacji, a także rekomendacji audytora. Są to pozycje niegotówkowe. Odpisy oraz ich zakres to element czyszczenia bilansu pod ewentualne wejście inwestora strategicznego. Chcemy, aby sytuacja była klarowna, bo to ułatwi nam rozmowy" - skomentował prezes Andre Gerstner, cytowany w osobnym komunikacie.

"Pozytywne efekty działań restrukturyzacyjnych widać już w pierwszym kwartale 2018 r. Wszystko wskazuje na to, że wyniki tego roku w segmencie poszyć będą znacząco lepsze, niż te wypracowane w 2017 r. Nasza spółka w Niemczech również stała się rentowna. CADM niezmiennie generuje wyniki lepsze od wcześniejszych założeń. Ten rok powinien pokazać już, że najcięższy okres mamy za sobą" - dodał Gerstner.

Szczegółowe wyniki za miniony rok Groclin przedstawi 27 kwietnia 2018 r.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Groclin zajmuje się także projektowaniem i rozwojem siedzeń, poszyć i akcesoriów samochodowych. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,75 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)