Marvipol podpisał dokumenty ws. rozpoczęcia projektu magazynowego pod Warszawą

ISBNews
13.04.2018 08:21
A A A


Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - PDC Industrial Center 94 - spółka celowa Marvipol Logistics i PG Dutch Holding - podpisała pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego pn. "Warsaw South", polegającego na wybudowaniu dwóch budynków magazynowych, podał Marvipol Development.

"W ramach ww. dokumentów spółka PDC Industrial Center 94 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa), będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. - jednostki zależnej emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. (spółka prawa holenderskiego) podpisała z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. (Panattoni, deweloper) m.in. umowę deweloperską (umowa) dotyczącą realizacji projektu. Na mocy umowy, spółka celowa zleciła deweloperowi koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym wybór generalnego wykonawcy, z którym spółka celowa zawrze umowę o roboty budowlane. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez spółkę celową nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt. Ponadto emitent wyjaśnia, że realizacja projektu wymaga uzyskana niezbędnych pozwoleń administracyjnych" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, w związku z realizacją projektu, Marvipol Logistics zawarła ze spółką celową umowę pożyczki, na podstawie której udzieli jej pożyczki w kwocie 6,43 mln euro z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt, podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)