UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost

ISBNews
17.04.2018 10:25
A A A


Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd.

Easyhost sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Easyhost) oraz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (P4) zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę pod firmą FIBEE IV sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (FIBBE będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do sieci stacjonarnych (kablowych).

Easyhost prowadzi działalność w zakresie projektowania i budowy światłowodowych sieci telekomunikacyjnych w wybranych powiatach w Wielkopolsce. Spółka ta jest ostatecznie kontrolowana przez Macquarie Group Limited z siedzibą w Sydney, Australia (Grupa Macquarie). Grupa Macquarie jest grupą finansową, która oferuje swoim klientom usługi zarzadzania aktywami, finansowania, bankowości, doradztwa korporacyjnego, oceny ryzyka inwestycyjnego oraz obsługi obrotu akcjami i towarami, a także inwestuje w aktywa. Grupa Macquarie działa na terytorium Polski m.in. za pośrednictwem grupy kapitałowej kontrolowanej przez Put Koma B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (Grupa Put Koma). Easyhost jest spółką pośrednio zależną Put Koma B.V. Przeważająca część działalności Grupy Put Koma wykonywana jest przez spółkę INEA S.A. będącą operatorem kablowym w Wielkopolsce. Spółka ta oferuje usługi szerokopasmowego internetu, telefonii mobilnej i stacjonarnej, płatnej telewizji, transmisji danych oraz światłowodowe usługi telekomunikacyjne w ramach technologii FTTP.

P4 świadczy w Polsce usługi mobilne w zakresie telefonii głosowej, komunikacji tekstowej, streamingu wideo i transmisji danych. P4 jest spółką zależną Play Communications S.A. z siedzibą w Luksemburgu, która jest współkontrolowana przez Tollerton Investment Limited z siedzibą w Limassol, Cypr i Telco Holdings S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

(ISBnews)