Przegląd prasy

ISBNews
18.04.2018 07:37
A A A


Przegląd prasy

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Elektrownia jądrowa w Polsce mogłaby być projektem regionalnym - takie pomysły pojawiają się w administracji rządowej w Wilnie. - Nasze ewentualne zainteresowanie zależałoby od wielu rzeczy, m.in. struktury finansowania - mówi  w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Žygimantas Vaičinas, minister energetyki Litwy

--Jeśli lekarz zapomni określić odpłatności za lek, aptekarz go nie wyręczy. Resort zdrowia zrezygnował z tego rozwiązania. Farmaceuci mogą odetchnąć

--Wydatki na biżuterię, zegarki i drogie alkohole rosną dwa razy szybciej niż cała gospodarka. Dlatego na nasz rynek wchodzą kolejne marki

Parkiet

--Łukasz Hardt członek RPP: Mamy punktowy cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc., z przedziałem dopuszczalnych odchyleń o +/- 1 pkt proc. Ta strategia jest elastyczna, bo świat jest skomplikowany, ale długotrwałe tolerowanie inflacji powyżej celu dla mnie byłoby trudne do zaakceptowania i do pogodzenia z mandatem RPP, który obliguje nas do dbania o stabilność cen

--Łukasz Hardt członek RPP: Prawdopodobieństwo tego, że konieczna będzie podwyżka stóp procentowych w tym roku, zbiega do zera. Natomiast w przyszłym roku widzę dwa równie prawdopodobne scenariusze. Z jednej strony możliwa jest stabilizacja stóp procentowych, jeśli przełożenia sytuacji na rynku pracy na inflację ciągle nie będzie. Ale scenariusz podwyżki stóp też jest na stole. Nie ma na nim natomiast scenariusza obniżki stóp procentowych

--Podatek od aktywów sektora bankowego urośnie prawdopodobnie wolniej niż zysk netto, który według szacunków analityków zwiększy się w tym roku o 10-15 proc., do 14,9-15,6 mld zł

Dziennik Gazeta Prawna 

--ZUS, a także resorty rodziny i zdrowia uległy medykom - obowiązek wystawiania e-zwolnień, który miał wejść w życie 1 lipca, zostanie przesunięty o pół roku

--O przyszłości lotniska w Modlinie mają dziś dyskutować jego wspólnicy. Nie ma co jednak liczyć na rychłe zażegnanie konfliktu między nimi

-- Firma Czech Media Invest nabywa od francuskiej grupy Lagardere jej radia w Czechach, Polsce, Rumunii i na Słowacji. W naszym kraju przedmiotem transakcji jest Eurozet, nadawca Radia Zet, Chillizet, Meloradia, Antyradia i Radia Plus. Do sfinalizowania umowy potrzebna jest zgoda krajowych regulatorów rynku.


Gazeta Wyborcza
 --Mięso wyprodukowane w Unii może przegrywać konkurencję z krajami trzecimi. Polscy producenci chcą zaostrzenia przepisów w handlu

--Rząd postanowił bezterminowo odłożyć okres próbny dla młodych stażem kierowców, bo nie potrafił na czas zmodernizować ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK 2.0

-- Praktycznie jest już zdecydowane, że od przyszłego roku abonament radiowo-telewizyjny będzie pokrywany z budżetu państwa - zapowiada Krzysztof Czabański, poseł PiS i szef Rady Mediów Narodowych. Jego zdaniem chodzi o 2,5-3 mld zł rocznie. Ponieważ media publiczne na reklamach zarabiają ok. 1 mld rocznie, resztę miałby wykładać co roku budżet państwa

 

ISBnews

--Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu o wartości 273,07 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Lębork - obwodnica Trójmiasta, poinformowała spółka.

--Konrad Kąkolewski, odwołany dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących zaangażowania tych podmiotów w spółkę i czeka obecnie na wyjaśnienie sprawy, poinformował Kąkolewski w oświadczeniu zawartym w raporcie bieżącym. 

--Erbud zawarł umowę ze spółką Cedrowa na realizację kompleksu budynków w Gdańsku za 28,9 mln zł, poinformowała spółka.

--Impel wygrał w postępowaniu zakupowym na wybór wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektów "Szczeciński część A i Szczecin Orange Światłowód" oraz "Nowotarski Orange Światłowód". Szacowana łączna wartość dwóch zamówień to 120,2 mln zł, podał Impel. 

--Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 maja br., podała spółka.

--Zarząd Netii podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia wniosku w sprawie pokrycia -straty powstałej w roku obrotowym 2017 w wysokości 143,85 mln zł z kapitałów rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek, poinformowała firma.

--Dwa morskie projekty wiatrowe Polenergii ? Bałtyk II i Bałtyk III są gotowe do przygotowania projektu budowlanego, jednak Polenergia zakłada wstrzymanie się z tą fazą do czasu poznania terminu i zasad aukcji dla tego typu energetyki, poinformował członek zarządu Michał Michalski. 

--InventionMed zakłada przejście na rynek główny GPW w 2018/2019 r., by zdobyć dostęp do szerszego grona inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020 roku, a najpóźniej w 2021 roku planowane jest osiągnięcie progu rentowności, poinformował ISBnews prezes Tomasz Kierul.

--Gra "Fishing Clash" osiągnęła 2,2 mln zł przychodów w okresie 1-15 kwietnia, co oznacza wzrost o 40% m/m, poinformowało Ten Square Games, prezentując wstępne szacunki.

--LC Corp Invest III, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 9 690 m2 położonych w Warszawie przy ul. Parowcowej/Trzcinowej za łączną kwotę netto 11,9 mln zł, podała spółka.

--Zarząd PKP Cargo rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 93,97 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała spółka.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy na debiut do 10 spółek z portfela Krajowego Funduszu Kapitałowego w tym roku, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl.

--Akcjonariusze Selvity zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 14 maja. 

--Zarząd Apatora w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w ciężar wyniku za 2017 r. w łącznej wysokości 12,6 mln zł. W związku z tym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł, podała spółka.

--Scope Fluidics rozpoczął wybór doradcy transakcyjnego w procesie komercjalizacji projektu PCR|ONE. Spółka podtrzymała, że zamierza sprzedać projekt najpóźniej za 2 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

--PKP, Polski Holding Nieruchomości (PHN), Xcity Investment oraz Chopin Airport Development podpisały list intencyjny dotyczący komercyjnego zagospodarowania nieruchomości z zasobów PKP, poinformowały firmy.

--Infoscan planuje prywatną emisję obligacji na kwotę 7 mln zł w II/III kw. br. Środki te spółka przeznaczy na działalność operacyjną i marketing urządzenia MedRecorder w Stanach Zjednoczonych. Infoscan oczekuje, że próg rentowności w USA osiągnie w przyszłym roku, poinformował prezes Jacek Gnich. W planach jest wprowadzenie spółki zależnej Cardio.link na NewConnect w ostatnim kwartale br. 

--Lux Med podpisał z głównym akcjonariuszem Swissmed Centrum Zdrowia, Bruno Hangartnerem list intencyjny, przewidujący udzielenie Lux Medowi prawa pierwokupu akcji Swissmed do 31 lipca 2021 r., podał Swissmed. Do 21 kwietnia br. mają zostać zawarte stosowne umowy w tej sprawie.

--Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 4 841 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2018 roku wobec 4 841 rok wcześniej, podała spółka. Na koniec I kw. br. PBKM przechowywał 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 14% r/r.

--Zarząd Banku Zachodniego WBK zdecydował o rekomendowaniu nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, podał bank.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmuje wszystkie niezbędne kroki w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wokół spółki GetBack oraz umożliwienia jak najszybszego wznowienia notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę, podał urząd.

--Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka. 

--T-Bull osiągnął niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. W ubiegłym miesiącu deweloperowi przybyło ponad 7 mln nowych pobrań gier.

--Połączenie w Grupie Azoty potencjałów spółek z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych zakładów przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Prowadzony od 7 lat proces konsolidacji przyniósł oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł, podała Grupa Azoty.

--Archicom wprowadza do sprzedaży kolejne 325 mieszkań w II etapie inwestycji Browary Wrocławskie na terenie dawnego Browaru Piastowskiego, poinformowała spółka. Deweloper uzupełnił ofertę o 185 apartamentów w Wiatrowni oraz 140 mieszkań w Warzelni i Wozowni.

--Rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack, podała spółka. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW. 

--Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Celon Pharma odnotowała 25,62 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 37,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Newag odnotował 29,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Global Cosmed odnotował 78,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Enter Air odnotował 58,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)