MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

ISBNews
18.04.2018 17:42
A A A


Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 1,9% PKB w 2018 r. i spadnie do 1,8% PKB w przyszłym roku (wobec 1,5% PKB w ub.r.), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

W październiku ub.r. MFW prognozował, że wskaźnik ten wyniesie w Polsce w 2018 roku 2,7% PKB. 

Fundusz podał dziś w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2020-2023 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 1,5%, 1,4%, 1,3% i 1,2%. 

Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 50,8% PKB w tym roku i 49,8% PKB w przyszłym roku. W latach 2020-2023 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio (w relacji do PKB): 48,6%, 47,4%, 46,2% i 45%.

(ISBnews)