Pracodawcy RP: Inwestycje w biotechnologię potrzebują wsparcia rządu

ISBNews
19.04.2018 14:12
A A A


Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w rynek biotechnologiczny w naszym kraju wiązałoby się ze zwiększeniem przejrzystości przepisów refundacyjnych oraz podniesieniem poziomu refundacji leków innowacyjnych -przynajmniej do poziomu stosowanego w innych krajach regionu. Konieczne będzie również przyjęcie regulacji podatkowych stymulujących zagraniczne inwestycje związane z innowacyjnością, uważają Pracodawcy RP.

Problemowi zwiększania innowacyjności firm farmaceutycznych działających w Polsce będzie poświęcony II Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w Warszawie 26 kwietnia. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

"Na tle innych państw Europy poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest stosunkowo niski. Nasz kraj zajmuje 23. miejsce w rankingu European Innovation Scoreboard 2016 tworzonym przez Komisję Europejską. Indeks innowacyjności jest w Polsce dwa razy niższy niż u liderów rankingu - krajów skandynawskich, Niemiec i Holandii" - czytamy w komunikacie Pracodawców RP.

Według ekspertów, szybki i stabilny rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze być oparty na podnoszeniu jej innowacyjności. W tym kontekście branża farmaceutyczna, w tym w szczególności międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce mogą stać się jednym z motorów polskiej gospodarki, jednak aby do tego doszło, potrzebne są działania ze strony rządu, które byłyby zachętą dla przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Polsce w projekty biotechnologiczne o charakterze innowacyjnym, podkreślono w materiale.

"Jednym z takich działań jest podjęcie prac w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii oraz utworzenie Instytutu Biotechnologii Medycznej, co ma wzmocnić znaczenie przemysłu farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby prowadzonych badań, służących rozwojowi i stworzeniu nowych leków. Innowacyjne firmy farmaceutyczne, mogą przyczynić się również do komercjalizacji projektów naukowo-badawczych oraz transferu know-how" - czytamy dalej.

Rozwój sektora biotechnologicznego wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W 2015 roku w Polsce prowadziło działalność w dziedzinie biotechnologii 160 przedsiębiorstw, a nakłady poniesione na działalność B+R wyniosły 850 mln zł. Polskie przedsiębiorstwa biotechnologiczne to w większości małe firmy - jest ich obecnie 92 na rynku, 43 firmy to firmy średnie, a tylko 25 jest przedsiębiorstw dużych, podano także w materiale.

"Pod względem produkcji największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa biotechnologiczne prowadzące działalność w zakresie środowiska i ekologii (ponad 30%). Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa biotechnologiczne związane z ochroną zdrowia (niespełna 20%), a na trzecim przemysłowe (ok. 16%). Kluczowym elementem sektora biotechnologicznego w Polsce jest sektor biofarmaceutyczny. Jego rozwój w dużej mierze może wesprzeć transfer know-how od międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych, a także wsparcie przez ten sektor szerokiej komercjalizacji produktów krajowych firm biotechnologicznych" - wskazano także w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny do budowy odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje" - powiedziała Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w Warszawie 26 kwietnia, w wyniku wielostronnej dyskusji, zostaną przyjęte wnioski dotyczące ukształtowania optymalnego ekosystemu i warunków inwestycyjnych, które mogą przyczynić się zwiększenia zaangażowania międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych działających w Polsce w rozwój krajowej biotechnologii. Wnioski zostaną następnie przekazane do odpowiednich ministerstw, podano też w materiale.

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy Rzeczpospolitej RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Grupa Lux Med, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Zielonogórskie, Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

(ISBnews)