X-Trade Brokers nie wyklucza akwizycji, ale stawia na rozwój organiczny

ISBNews
19.04.2018 18:34
A A A


Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - X-Trade Brokers (XTB) nie wyklucza inwestycji w spółki o podobnym profilu, ale zakłada że głównym motorem wzrostu grupy będzie rozwój organiczny, wynika z zaktualizowanej strategii grupy. XTB zamierza rozwijać działalność poprzez ekspansję na nowe rynki w Afryce i Azji,  a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu. 

"Grupa dopuszcza inwestycje w atrakcyjne spółki oferujące produkty i usługi podobne do produktów i usług Grupy, mogące stanowić uzupełnienie jej oferty produktowej, usługowej, jak i geograficznej. Zakłada się jednak, że głównym motorem wzrostu XTB będzie rozwój organiczny" - czytamy w strategii.

XTB zamierza rozwijać swoją działalność poprzez ekspansję na nowe rynki w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.

"Zarząd uważa, że zarówno Ameryka Łacińska, Afryka jak i Azja stanowią atrakcyjne regiony dla rynku FX/CFD, z wysokim potencjałem wzrostu. Rozwijając działalność na tych rynkach Grupa niejednokrotnie będzie mogła wykorzystać przewagę pierwszego podmiotu na rynku (ang. first mover advantage). Tam gdzie jest to niezbędne do prowadzenia działalności, XTB występować będzie o wymagane licencje" - czytamy dalej.

Grupa planuje wykorzystanie swojej obecności w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których XTB posiada wiodącą pozycję (Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja), grupa zamierza nadal poszerzać swoją bazę klientów poprzez działania sprzedażowe i marketingowe mające na celu zwiększenie udziałów rynkowych oraz korzystanie z dużego popytu na instrumenty pochodne CFD, podano także. 

"Zarząd planuje w dalszym ciągu rozwijać współpracę z klientami instytucjonalnymi w ramach X Open Hub oferując im dwie kategorie produktów i usług: technologię transakcyjną i płynność lub obie łącznie. Technologie dostarczane przez grupę umożliwiają jej klientom instytucjonalnym zbudowanie środowiska transakcyjnego do oferowania takich samych lub podobnych produktów i usług, jakie są dostępne w portfelu produktów i usług grupy, oraz w związku z tym potencjalne konkurowanie z XTB" - czytamy także.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)