MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,9% m/m do 952 mld zł w lutym

ISBNews
20.04.2018 15:47
A A A


Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m i wyniosło 952 016,2 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF).

W marcu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł.

" Wzrost zadłużenia w lutym 2018 r. był głównie wypadkową:
? zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4,1 mld zł),
? osłabienia złotego (+3,3 mld zł) ? o 0,7% wobec EUR, 2,6% wobec USD, 1,4% wobec CHF, 4,2% wobec JPY i o 2,1% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2018 r. zwiększyło się o 9,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,8 mld zł).

"Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 14,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 8,7 mld zł, co było wynikiem:
? zwiększenia długu w EUR (+2,1 mld EUR),
? osłabienia złotego (+0,1 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY" - czytamy także. 

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lutego br. 659,38 mld zł i wzrosło o 1,5% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  292,63 mld zł (wzrosło o 2,6% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w lutym (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło  619,89 mld zł (wzrost o 1,6% m/m).

"W lutym 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,7%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. m/m. Wzrost udziału w lutym był przede wszystkim wypadkową emisji obligacji denominowanej w EUR, osłabienia złotego oraz dodatniego salda emisji krajowych SPW - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

"W lutym 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,1%, co oznaczało spadek o 0,2 pkt proc. m/m. Do spadku udziału w lutym przyczyniło się głównie wzrost portfela SPW u inwestorów krajowych, większy niż u inwestorów zagranicznych" - napisał także resort.

(ISBnews)