GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 3%, za 2017 r. - bez zmian: 4,6%

ISBNews
23.04.2018 10:06
A A A


Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,6% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jest to wynik zgodny z wcześniejszymi szacunkami Urzędu. Wzrost PKB za 2016 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3% z wcześniej szacowanych 2,9%.

Korekty dotyczą także poszczególnych kwartałów.

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2017 r. wyniósł odpowiednio: 4,4% r/r w I kw. (wobec wcześniej szacowanych 4,1%), 4% r/r w II kw. (wobec 4%), 5,2% r/r w III kw. (wobec 4,9%) i 4,9% r/r w IV kw. (wobec 5,1%), podano w komunikacie.

Wzrost PKB w tym ujęciu w 2016 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 3,1% (wobec 3% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,2%), 2,7% (wobec 2,6%) i 2,7% (wobec 2,7%). 

GUS skorygował także dane wyrównane sezonowo. 

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost PKB r/r wyniósł w poszczególnych kwartałach 2017 r. odpowiednio o: 4,6% (wobec 4,4% publikowanych poprzednio), 4,2% (wobec 4,3%), 5,4% (wobec 5,2%) i 4,3% (wobec 4,3%). 

Wzrost r/r w 2016 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 2,9% (wobec 2,7% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,2%), 2,4% (wobec 2,3%) i 3,2% (wobec 3,2%). 

W porównaniu do poprzedniego kwartału, PKB wyrównany sezonowo wynosił w kolejnych kwartałach 2017 r. odpowiednio: 1,3% w I kw., 0,8% w II kw., 1,3% w III kw. i 0,9% w IV kw. (zrewidowano dane za wszystkie kwartały). W 2016 r. było to odpowiednio: spadek o 0,1% w I kw. oraz wzrost odpowiednio o: 1,2% w II kw., 0,2% w III kw. i 1,9% w IV kw. (zrewidowano dane za wszystkie kwartały).

Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

* dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2016 rok,

* uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2017 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej tego sektora i związanej z tym rewizji niefinansowych rachunków kwartalnych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)