BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw. br. w centrum uwagi w tym tygodniu

ISBNews
23.04.2018 16:11
A A A


Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie rady Europejskiego Banku Centralnego EBC oraz dane makroekonomiczne dotyczące dot. PKB z USA za I kw. , uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

"Oczekujemy, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe (0,0% dla stopy repo oraz -0,4% dla stopy depozytowej) oraz harmonogram skupu aktywów finansowych. Publikacja stenogramów z marcowego posiedzenia rady EBC, dane inflacyjne, a przede wszystkim publikacje słabszych danych ze sfery realnej wskazują na niskie prawdopodobieństwo dalszych dostosowań w zakresie komunikacji rady EBC, po tym jak w marcu rada zdecydowała się usunąć zapis wskazujący na możliwość zwiększenia miesięcznej skali skupu aktywów w ramach bieżącego programu QE. Sądzimy, że decyzja dot. perspektyw programu QE będzie dyskutowana dopiero podczas posiedzenia w czerwcu" - napisali analitycy.

Wśród publikacji danych makroekonomicznych w bieżącym tygodniu istotny będzie wynik PKB z USA za I kw.

"W tym kontekście wśród publikacji danych makroekonomicznych w bieżącym tygodniu najbardziej wyczekiwany będzie wynik PKB z USA za I kw. Choć powszechnie oczekiwane jest osłabienie dynamiki w I kw., to biorąc pod uwagę silny impuls fiskalny w tym roku, zjawisko to powinno mieć przejściowy charakter" - czytamy dalej.

W minionym tygodniu na notowania polskich aktywów nie wpłynęły opublikowane słabsze dane nt. produkcji, podkreślili analitycy.

"W marcu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wyraźnie obniżyła się do 1,8% r/r wobec 7,4% r/r w lutym. Dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła 16,2% r/r, istotnie poniżej lutowego wyniku 31,4%. Marcowe obniżenie dynamiki produkcji jest wynikiem kumulacji: - niższej liczby dni roboczych wobec marca ub.r., - wysokiej bazy odniesienia z marca ub.r. (solidny wzrost produkcji), -korekcyjnego spadku wartości produkcji (w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości) po jej solidnym wzroście w lutym. W naszej ocenie słabszy marcowy wynik nie zapowiada zatem trendu silnego spowolnienia aktywności polskiego przemysłu. Szacujemy, że w kwietniu odwrócenie wymienionych efektów może poskutkować wzrostem dynamiki produkcji w kierunku 8-9% r/r" - napisali analitycy.

Ubiegły tydzień minął bez nowych istotnych informacji, które wskazywałyby na eskalację konfliktu handlowego USA-Chiny, osłabły też obawy przed wzrostem ryzyka geopolitycznego związanego z sytuacją w Syrii, podano również.

"Podtrzymujemy nasz scenariusz bazowy, że w interesie wszystkich stron nie leży eskalacja protekcjonizmu, która mogłaby doprowadzić do silnego globalnego spowolnienia gospodarczego. Zakładamy zatem, że finalny kształt rozwiązań, nawet jeśli przyniesie elementy podwyższonego protekcjonizmu handlowego, nie wpłynie istotnie negatywnie na aktywność globalnej gospodarki. Jeśli, w krótkim okresie, informacje wskazywać będą na brak eskalacji konfliktu handlowego na linii USA - Chiny, wątki stricte gospodarcze zapewne zdominują tendencje rynkowe" - ocenili analitycy.

(ISBnews)