BCG: 20% polskich studentów z ScienciesPo myśli o pracy w sektorze publicznym

ISBNews
23.04.2018 16:55
A A A


Paryż, 23.04.2018 (ISBnews) - Najpopularniejsze miejsca pracy dla Polaków studiujących na prestiżowej paryskiej uczelni SciencesPo to prywatne międzynarodowe firmy - za 5 lat chciałoby się znaleźć w nich 69% ankietowanych uczestników Paris Polish Forum oraz sektor publiczny - chciałoby w nim pracować 20% ankietowanych przez The Boston Consulting Group (BCG), współorganizatora Forum. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

Zapytani o to, gdzie chcieliby pracować za 5 lat studenci wskazywali ponadto także własną firmę (15%) oraz organizacje pozarządowe (6%). Zaledwie 2% wskazało, że chciałoby pracować w prywatnej polskiej firmie.

Jeśli chodzi o powrót do kraju - zdania są podzielone, jak wynika z rozmów ze studentami. Część chce pracować poza Polską, licząc na wyższe niż w kraju zarobki i doceniając "zachodnią mentalność", choć jednocześnie deklarując przywiązanie do kraju i chęć podtrzymywania kontaktów. Inni uważają, że dyplom zagranicznej uczelni - w tym w szczególności SciencesPo, 4. w rankingu najlepszych na świecie uczelni w kategorii nauk politycznych i stosunków międzynarodowych - okaże się w Polsce poważnym atutem.

Wśród ankietowanych, kobiety częściej zainteresowane były karierą w sektorze publicznym oraz prowadzeniem własnej firmy niż mężczyźni (odpowiednio: 24% do 10% i 19% do 14%).

Jeśli chodzi o plany dotyczącej rozwoju kariery - za 10 lat studenci najczęściej chcieliby być menedżerami (34%), członkami zarządu (19%) lub prowadzić własny biznes (19%). Tylko 6% widziałoby siebie w roli prezesa.

Zapytani o definicję sukcesu, studenci wskazywali najczęściej na równowagę między życiem prywatnym a zawodowym (47% wskazań), wpływ na rzeczywistość (45%) oraz szacunek i prestiż (45%) - z tym ostatnim wiąże się chętnie podkreślany przez nich fakt, że kilku ostatnich prezydentów Francji uczęszczało na SciencesPo.

(ISBnews)