X-Trade Brokers miał wstępnie 59,49 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

ISBNews
24.04.2018 17:50
A A A


Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 59,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 72,69 mln zł wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,74 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 58,72 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w I kwartale 2018 r. o 93,7% rdr, tj. 55,0 mln zł wynika głównie ze wzrostu wolumenu obrotu transakcyjnego klientów liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2018 r. liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 15 910 i była wyższa o 19,8% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2017 r., jak i 2016 r. i wyniosła 25 279, co oznacza wzrost o 23,9% r/r, podano także.

"W kolejnych kwartałach 2018 r. zarząd będzie dążył do stabilizacji liczby nowo otwieranych rachunków na poziomach obserwowanych w dwóch ostatnich, rekordowych pod tym względem kwartałach oraz do dalszego wzrostu średniej liczby aktywnych rachunków. Ponadto największy potencjał wzrostu biznesu zarząd upatruje w rynku niemieckim, francuskim i Ameryce Łacińskiej" - czytamy dalej.

Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska z udziałem wynoszącym 26,7% ( I kw. 2017 r.: 18,1%) oraz Hiszpania z udziałem równym 18,0% (I kw. 2017 r.:22,3%).

"Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%. W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która zastąpiła lukę po Turcji" - czytamy w komunikacie.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)