Strata netto Orange Polska wyniosła 50 mln zł w I kw. 2018 r. wg MSSF15

ISBNews
25.04.2018 17:38
A A A


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. 

"Ewolucja trendów biznesowych została przedstawiona zgodnie ze starym standardem rachunkowości MSR 18. Nowy standard rachunkowości MSSF 15 został przez Orange Polska przyjęty prospektywnie, tj. bez korygowania zgodnie z nim raportowanych okresów porównawczych. W opinii spółki, takie podejście zapewnia ciągłość prezentacji wyników względem niedawno przedstawionej strategii oraz już znanych trendów biznesowych" - podkreślono w raporcie.

Zysk netto w I kw. 2018 roku wyniósł 8 mln zł (zgodnie ze standardem MSR 18) wobec 39 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Pomimo niemal stabilnego zysku operacyjnego, zysk netto był niższy ze względu na nieznaczny wzrost kosztów finansowych netto - który wynikał z bardzo niskiej bazy tych kosztów w I kw. 2017, kiedy umocnienie się złotego wobec euro obniżyło zdyskontowane koszty licencji UMTS, wskazano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33 mln zł według MSSF15 (105 mln zł według MSSF18) wobec 109 mln zł zysku rok wcześniej (według MSSF18). EBITDA wyniosła 674 mln zł według MSSF15 (746 mln zł według MSSF18) wobec 748 mln zł według MSSF18.

"EBITDA za I kw. 2018 roku wyniosła 746 mln zł i była w przybliżeniu stabilna w ujęciu rocznym (zgodnie ze standardem MSR 18). Spadek marży bezpośredniej został zrównoważony przez optymalizację kosztów pośrednich. Korzystny wpływ na marżę bezpośrednią miała kontynuacja strategii wartości w kosztach sprzedaży oraz niższy wzrost kosztów rozliczeń międzyoperatorskich (dzięki renegocjacji stawek hurtowych za usługi w roamingu). W kolejnym kwartale z rzędu, koszty pośrednie zmniejszyły się o 5% w ujęciu rocznym. Wynikało to z licznych inicjatyw w zakresie transformacji działalności podejmowanych w różnych obszarach (takich jak systemy informatyczne, sieci, majątek trwały, wydatki ogólne). Niższe koszty pracy odzwierciedlają przystąpienie do realizacji nowej Umowy Społecznej" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2710 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15 (2766 mln zł według MSSF18) wobec 2818 mln zł rok wcześniej (według MSSF18).

"Przychody (zgodnie ze standardem MSR 18) wyniosły w I kw. 2 766 mln zł i zmniejszyły się o 52 mln zł, tj. 1,8% r/r. Na trend przychodów wpłynęły cztery zasadnicze czynniki. Po pierwsze, nastąpił duży wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 38% r/r), wynikający z dynamicznego wzrostu liczby klientów i dosprzedaży nowych usług. Po drugie, towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 14% r/r), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartość odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku. Należy przy tym podkreślić, że rosnąca dynamika wzrostu przychodów z usług konwergentnych w coraz większym stopniu równoważy spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Połączone przychody tych kategorii zmniejszyły się w I kw. o 5% w ujęciu rocznym wobec spadku o 6% i 7% r/r odpowiednio w IV kw. i III kw. 2017 roku" - wskazano w raporcie.

Po trzecie, na ewolucję przychodów całkowitych w I kw. w dużym stopniu wpłynęły znacznie niższe przychody ze sprzedaży sprzętu wynikające z ograniczenia subsydiów do telefonów i zwrotu ku ofertom bez telefonu. Po czwarte, umowa roamingu krajowego z Play i wzrost międzynarodowego ruchu międzysieciowego korzystnie wpłynęły na przychody hurtowe, dodano w informacji.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 49 mln zł wobec 43 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). 

(ISBnews)