PBG wynegocjował przeniesienie wierzytelności w wysokości 80 mln zł

ISBNews
26.04.2018 08:26
A A A


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PBG zakończył negocjacje w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności względem Imidż Finans Group, poinformowała spółka. Zgodnie z wynegocjowaną umową PBG otrzyma od cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym bezzwrotną zaliczkę w kwocie 20 mln zł w terminie do 25 czerwca 2018 roku oraz pozostałą kwotę - 60 mln zł, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku.

"Cesjonariuszem, który zakupi wierzytelność jest spółka akcyjna prawa luksemburskiego" - czytamy w komunikacie.

Aktywa będące przedmiotem umowy stanowią na dziś największą pozycję ujętą w planie dezinwestycji, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczone zostaną na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę na podstawie układu zawartego z wierzycielami oraz na spłatę rat układowych, podsumowano.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)