Action: Analiza nakazuje spłatę wierzycieli w drodze układu w kwocie 200 mln zł

ISBNews
26.04.2018 09:12
A A A


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Action, na podstawie wniosków z analizy dokonanej przez KPMG Advisory, opowiada się za przyjęciem wariantu zmodyfikowanego, zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł, jako podstawy formułowania propozycji układowych, podała spółka.

Zgodnie z raportem, w scenariuszu zakładającym zawarcie układu z wierzycielami spółki i kontynuowaniu działalności w oparciu o zmodyfikowane projekcje finansowe (z szacowaną wartością środków pieniężnych wynoszącą 200 mln zł) w przypadku zmaterializowania się ryzyka związanego z toczącymi się postępowaniami w zakresie podatku VAT na kwotę 75,3 mln zł stopień zaspokojenia wierzycieli wyniesie 47%, a stopień zaspokojenia liczony z uwzględnieniem kwoty ok 66 105 tys. zł wynikających z postępowań dotyczących VAT, co do których wydano ostateczną decyzję (wymóg zapłaty) wyniesie 48%, podano w komunikacie.

Z kolei w scenariuszu zakładającym ogłoszenie upadłości spółki w przypadku zmaterializowania się ryzyka związanego z toczącymi się postępowaniami w zakresie podatku VAT na kwotę 75,3 mln zł wyniesie 44% w trybie likwidacyjnym oraz 58% w trybie art. 56a (tzw. pre pack). Stopień zaspokojenia liczony z uwzględnieniem kwoty ok 66 105 tys. zł wynikających z postępowań dotyczących VAT, co do których wydano ostateczną decyzję (wymóg zapłaty) wyniesie 45% w trybie likwidacyjnym oraz 60% w trybie art. 56a (tzw. pre pack).

"Bardzo wyraźnie zaznacza się, że wariant pre-pack jest hipotetycznym wariantem przygotowanym na wyraźne życzenie rady wierzycieli wyrażone w ramach podjętej przez nią uchwały i nie należy traktować tego wariantu jako możliwego do zastosowania - nie istniał bowiem na moment sporządzenia raportu inwestor zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa spółki" ? czytamy dalej.

W raporcie przedstawiono także potencjalne dezinwestycje spółki mające polegać na zbyciu dwóch nieruchomości za szacowaną łączną kwotę 16,13 mln zł z założonym wpływem środków w okresie 2019/2020 - 2022 i z zastrzeżeniem, że plan sprzedaży powinien obejmować analizę kosztów relokacji działalności, propozycje w zakresie optymalizacji biznesowo-organizacyjnej i analizę wrażliwości na wydłużenie terminów płatności w okresie 2020-2022, zakładającą stopniowe wydłużenie wskaźnika rotacji zobowiązań do 30 dni w 2022 r.

"Zarząd emitenta odnosząc się do powyższych wniosków raportu informuje, że w jego ocenie odpowiedzialna analiza powołanych zagadnień dokonana w szczególności z punktu widzenia profesjonalisty posiadającego kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności wykonywanej przez spółkę nakazuje przyjęcie ww. wariantu zmodyfikowanego (zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł) jako podstawy formułowania propozycji układowych" ? napisano w komunikacie.

Zarząd wskazał też, że przewidywane okresy dezinwestycji i brak uwzględnienia kosztów relokacji działalności przy zbyciu nieruchomości nie pozwalają na uwzględnienie szacunkowych wpływów z tych tytułów w planie spłaty. Zarząd dokonana jednak niezbędnych analiz w tym zakresie.

Podkreślono, że spółka stale prowadzi działania w kierunku optymalizacji biznesowo-organizacyjnej, jednak pomimo tego i upływu niemal 2 lat trwania postępowania sanacyjnego nie uzyskała nowego finansowania.

"Z tych też przyczyn zarząd spółki sceptycznie ocenie założenie, że emitent osiągnie szacowany wskaźnik rotacji. Spółka dokonała bowiem w tym zakresie analiz i oceniła te możliwości na poziomie 18 dni (wobec 3 dni w pierwotnych założeniach i stanowiących rzeczywisty wskaźnik od ponad roku), co zostało uwzględnione w zmodyfikowanym wariancie projekcji finansowych zawartych w raporcie. Dalsze zwiększanie omawianego wskaźnika jest zatem - w ocenie zarządu spółki - działaniem oderwanym od realiów funkcjonowania spółki i otoczenia rynkowego i tym samym z dużą dozą ryzyka nieosiągalności" ? wskazano.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)