GNB oczekuje wzrostu sprzedaży kredytów i spadku kosztów finansowania r/r w br.

ISBNews
26.04.2018 13:05
A A A


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank chce zwiększyć w tym roku sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych oraz samochodowych i liczy na dalszą obniżkę kosztów finansowania. Bank oczekuje, że wysokie odpisy zanotowane w ub. roku, nie powtórzą się, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

"Będziemy koncentrować się na tym, by rosły pozycje bilansowe wyżej marżowe. Skupiamy się na przebudowie procesów, poprawianiu modeli, by uzyskać z biznesu większą rentowność. Walczymy o relację dochodowość-ryzyko. Oczekujemy, że sprzedaż kredytów firmowych, samochodowych, gotówkowych wzrośnie rok do roku" - powiedział prezes Artur Klimczak podczas konferencji prasowej. 

"Dokonaliśmy optymalizacji sieci sprzedaży, mamy nowy format placówek. Całkiem sprawnie rozwijamy kanały zdalne. Liczba pozyskiwanych klientów podwoiła się, mimo trudności, które mamy. Będziemy koncentrowali się - po zakończeniu długiego weekendu majowego - w większości na bieżącej działalności i rozwoju biznesu, a nie rozliczaniu się z przeszłością" - podkreślił prezes. 

Suma bilansowa spadła o 9,6% r/r do 59,84 mld zł. Saldo kredytów zmniejszyło się o 8,1% r/r do 42,71 mld zł , a depozytów spadło o 8,3% r/r do 48,31 mld zł w 2017 r. 

"Na pewno będziemy chcieli zmienić krzywą zmniejszania sumy bilansowej. Czy ona wzrośnie, czy nie - zobaczymy" - powiedział prezes. 

Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 1,58 mld zł, samochodowych 1,24 mld zł, a firmowych 2,14 mld zł w 2017 r. 

Bank podał, że zmiana struktury portfela kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej. 

Jak poinformował wiceprezes Jerzy Pruski, bank będzie w br. kontynuował działania, które będą obniżały koszty finansowania, w związku z czym na marżę odsetkową "patrzy optymistycznie". 

Koszty finansowania spadły do 2,01% na koniec 2017 r. wobec 2,29% rok wcześniej. 

"Marża stopniowo poprawia się. Na koniec roku wzrosła presja na pozyskiwanie depozytów, i mieliśmy też trochę mniej czasu, by skupić się na bieżącej działalności. Koszt finasowania spadł o 30 pb i ten proces będziemy kontynuować" - zaznaczył członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.

Wskazał, że konserwatywny przegląd aktywów zaskutkował odpisami kredytowymi na ponad 1 mld zł w 2017 r. W samym IV kw. odpisy kredytowe wyniosły 342,8 mln zł. 

"To pozwoliło nam na uzyskanie pokrycia rezerwami na poziomie rynkowym. W I kwartale w dalszym ciągu są to wysokie odpisy - łącznie wynoszą one 118 mln zł, ale znacznie niższe niż w poprzednich kwartałach w ub. roku. Nie oczekujemy podobnych odpisów w przyszłości" - zaznaczył. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)