KPMG: 40% inwestorów z USA chce otwierać biura sprzedaży, działy marketingu

ISBNews
26.04.2018 14:14
A A A


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Aż 40% amerykańskich firm inwestujących w Polsce zamierza w najbliższym czasie otwierać nowe biura sprzedaży i działy marketingu, wynika raportu KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce pt. "Inwestycje amerykańskie w Polsce. Partnerstwo dla sukcesu na kolejne 100 lat!". 

Badanie wykazało, że 32% amerykańskich inwestorów zamierza rozwijać swą działalność w kategorii "inne" - tj. restauracje i hotele, działy konsultingowe i analityczne oraz centra medyczne. Około 30% firm chce zainwestować w centra usług wspólnych, 18% przymierza się do otwarcia działu badań i rozwoju, 17% planuje otwarcie nowych zakładów produkcyjnych, 15% - zamierza otworzyć centra dystrybucyjne i logistyczne.

Amerykańskie firmy działające w Polsce zatrudniają 220 tys. osób i są jednym z największych zagranicznych pracodawców. Amerykańscy inwestorzy w Polsce najwięcej miejsc pracy generują w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz usługach.

"Działalność amerykańskich firm to nie tylko nowe miejsca pracy. Jak wynika z przeprowadzonego badania, podmioty te współpracują aktywnie z uczelniami i szkołami, inwestują w obszar badawczo-rozwojowy oraz prowadzą działalność CSR-ową. Przeszło połowa ankietowanych amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz podnoszą etyczne standardy prowadzenia biznesu" - powiedziała partner i szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Stacy Ligas, cytowana w komunikacie. 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje, że wartość amerykańskich inwestycji sięgnęła 130 mld zł po I kw. 2018 roku, co czyni Polskę największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości amerykańskich inwestycji. 

W 2016 roku amerykańskie inwestycje były skoncentrowane głównie w branży usługowej, w tym przede wszystkim w sektorze centrów usług wspólnych.

"Nasi inwestorzy odgrywają kluczową rolę, wspierając Polskę w osiąganiu wysokich stóp wzrostu, rozwijaniu nowych sektorów oraz w tworzeniu silnej bazy pracowniczej i przyszłych możliwości. Wiele polskich firm jest dla naszych członków ważnymi partnerami nie tylko na rynku lokalnym, ale także w łańcuchach wartości i dostaw na całym świecie" - powiedział prezes AmCham w Polsce Tony Housh cytowany w komunikacie.

Amerykańscy inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu, uznali, że największym wyzwaniem jest nadążenie za zmieniającymi się przepisami (71% wskazań), natomiast 86% ankietowanych firm wskazało, że jest im trudno lub średnio trudno znaleźć pracowników. 

"Wśród najczęściej wymienianych powodów rozpoczęcia działalności w Polsce znalazło się znaczenie lokalnego rynku zbytu dla produktów lub usług oferowanych przez te firmy (54% wskazań). Podobną rolę odgrywała również międzynarodowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa (53% wskazań)" - czytamy w materiale.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego na grupie amerykańskich firm działających na polskim rynku metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 142 amerykańskich przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku.

(ISBnews)