Mirbud S.A. i PBDiM Kobylarnia mają łącznie ok. 1,04 mld zł w portfelu na 2018r.

ISBNews
27.04.2018 09:29
A A A


Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 przypada ok. 620 mln zł. Natomiast portfel PBDiM Kobylarni - infrastrukturalnej spółki z grupy Mirbudu - wynosi ok. 600 mln zł, w tym 420 mln przypada do realizacji w br., podano w raporcie rocznym.

"W najbliższych latach spółka nadal będzie działać we wszystkich ważniejszych sektorach rynku budowlanego na obszarze całego kraju. Na dzień sporządzania sprawozdania w portfelu Mirbud S.A. wartość kontraktów pozostających do zrealizowania wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 przypada ok. 620 mln zł. W 2017 r. dominujący w przychodach spółki był segment budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych generujący ponad 53% przychodów oraz segment robót inżynieryjno-drogowych, który generował ponad 34% przychodów oraz.
Podobną strukturę przychodów spółka będzie osiągała w roku 2018, głównie za sprawą kontraktów na budowę budynków magazynowych zawartych z międzynarodowymi deweloperami komercyjnymi oraz realizacji kontraktów inżynieryjno-drogowych realizowanych w konsorcjum ze Spółką zależną PBDiM Kobylarnia S.A" - czytamy w raporcie.

Obecny portfel zamówień PBDiM Kobylarnia S.A. wynosi ok. 600 mln zł, w tym 420 mln przypada do realizacji w 2018 roku. Ponadto spółka czeka na wybór w dwóch dużych kontraktach, w których uzyskała najniższą ofertę o łącznej wartości ok. 1 mld zł.

"Działalność spółki w kolejnych latach koncentrować się będzie na dalszym rozwoju firmy. W celu umożliwienia realizacji tego założenia, głównym zadaniem na rok 2018 jest pozyskanie minimum dwóch dużych kontraktów, które zapewnią ciągłość produkcji i pozwolą na wykorzystanie obecnego i przyszłego potencjału firmy. W lipcu spółka podpisała umowę na budowę II etapu Obwodnicy Inowrocławia. Ponadto kontynuowany będzie dalszy rozwój Regionu Południe, co pozwoli spółce w pełni konkurować z firmami obecnymi na rynku województwa dolnośląskiego" - czytamy także.

Mirbud podał także w raporcie, że jego spóła deweloperska JHN Developemnt na lata 2018-2020 w oparciu o posiadany bank ziemi, planuje rozpoczęcie realizacji kolejnych 9 projektów inwestycyjnych obejmujących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, w sumie 1 018 lokali o powierzchni użytkowej 57,2 tys. m2 PUM.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. 

(ISBnews)