ERG miało 2,1 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 5,26 mln zł

ISBNews
27.04.2018 09:43
A A A


Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - ERG odnotowało 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,48 mln zł wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,26 mln zł wobec 9,2 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,88 mln zł w 2017 r. wobec 95,36 mln zł rok wcześniej.

Na spadek sprzedaży r/r wpływ miały głównie 2 czynniki. Z jednej strony nadal ograniczana była sprzedaż produktów niskomarżowych, z drugiej zaś strony w firmie miała miejsce duża rotacją pracowników, sięgająca nawet 30% załogi, która wpłynęła negatywnie na wydajność nowych linii produkcyjnych. Spółka została także poddana presji na wzrost wynagrodzeń, a dodatkowy koszt w wysokości 1,5 mln zł przeznaczonych na podwyżki negatywnie wpłynął na zysk ERG, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Mimo słabszych wyników w porównaniu do roku 2016, firma w omawianym okresie zwiększyła swoją efektywność, innowacyjność oraz ustabilizowała sytuację w zakresie zatrudnienia. Dzięki temu spółka jest w stanie intensywniej niż dotychczas skupić się na działaniach prosprzedażowych, głównie za granicami Polski. Jestem przekonany, że opisane powyżej projekty i procesy wpłyną korzystnie na wyniki generowane przez ERG w kolejnych okresach, zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej oraz pozwolą spółce na intensywniejszy niż dotychczas rozwój" - skomentował prezes Robert Groborz, cytowany w komunikacie.

Rok 2017 był dla spółki ERG okresem intensywnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze firmy o ponad 30%, wliczając w to linię produkcyjną, którą spółka uruchomi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jednocześnie spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowym produktami foliowymi, sukcesywnie wprowadzając je do sprzedaży. Firma utworzyła także nowy dział w pionie produkcyjnym, którego głównym celem było podniesienie efektywności poszczególnych linii produktowych. Jego prace przełożyły się na zwiększenie wydajności parku maszynowego ERG, podkreślono też w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2,02 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej.

ERG to producent nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta spółki kierowana jest głównie do odbiorców reprezentujących przemysł hutniczy, spożywczy, producentów opakowań giętkich oraz przemysł motoryzacyjny. Spółka produkuje również taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie, które trafiają na rynek detaliczny. Akcje spółki są notowane od 2015 r. na GPW. 

(ISBnews)