Zadłużenie netto Grupy Lotos spadło o 2,2 mld zł r/r na koniec I kwartału br.

ISBNews
27.04.2018 10:48
A A A


Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zadłużenie netto Grupy Lotos zmniejszyło się o 2,2 mld zł r/r na koniec I kw. 2018 r., co skutkowało osiągnięciem wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka.

"Spadek zadłużenia netto o 2,2 mld złr/r skutkujący wskaźnikiem dług netto/EBITDA wg LIFO (1) r/r na poziomie 0.9x" - czytamy w prezentacji spółki za I kwartał 2018 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wg LIFO wynosił na koniec 2017 r. 0,8x, zaś na koniec 2016 r.: 1,9x. Dług netto na koniec I kw. 2018 r. wynosił 2,7 mld zł, podano także w prezentacji.

"Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 31 marca 2018 roku osiągnął poziom 4 203 mln zł (-222,9 mln zł vs. 31 grudnia 2017 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 24,7% i wzrósł o 1,3 punktu procentowego vs. 31 grudnia 2017 roku)" - czytamy również w komentarzu zarządu do wyników.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)