ZA Puławy rekomendują wypłatę 5,94 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

ISBNews
27.04.2018 15:54
A A A


Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" (ZA Puławy) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 5,94 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. 

"Zarząd [..] podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 284 080 666,29 zł, zakładającą:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 170.537.566,29 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 113.543.100 zł, tj. w wysokości 5,94 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Na dzień dywidendy zaproponowano 13 czerwca 2018 r., natomiast na dzień wypłaty dywidendy - 27 czerwca 2018 r. 

W czerwcu ub.r. akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 164 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 8,58 zł na jedną akcję.

ZA Puławy odnotowały 259,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 284,08 mln zł wobec 273,34 mln zł zysku rok wcześniej. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)