Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła nadal 4,4% w marcu

ISBNews
02.05.2018 11:01
A A A


Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4% w marcu br. wobec 4,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2017 r. wynosiła 5,1%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w marcu wobec 760 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 7,1%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 6,6%. 

(ISBnews)