Polenergia zawrze umowy sprzedaży 50% w spółkach budujących farmy wiatrowe 22 V

ISBNews
02.05.2018 16:46
A A A


Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Polenergia i Statoil Holding Netherlands uzgodniły, że podpiszą przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółkach Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, 22 maja br., podała Polenergia.

Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej własność udziałów było uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących: uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji oraz uzyskanie przez Polenergia i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem umowy przedwstępnej, podano w komunikacie.

"Wobec spełnienia obu ww. warunków zawieszających spółka i Statoil Holding Netherlands ustaliły termin zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 22 maja 2018 r." - czytamy dalej.

6 marca br. Polenergia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)