KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,1 pkt proc. do 4,3%

ISBNews
04.05.2018 08:53
A A A


Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,1 pkt proc. wobec szacunków z lutego ub. r. do 4,3% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2019 r. została podwyższona o 0,1 pkt proc. do 3,7%.

"Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok, tylko o nieco mniej niż wzrost 4,6% odnotowany w 2017 r. Na 2019 r. prognozuje się ograniczone osłabienie wzrostu do 3,7%. Oczekujemy, że popyt wewnętrzny pozostanie głównym czynnikiem wzrostu" ? czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".

Komisja spodziewa się, że wzrost konsumpcji prywatnej osłabnie z 4,1% w 2018 r. do 3,4% w 2019 r. Oczekuje, że inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, a inwestycje prywatne, które pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski


 


2016


2017


2018


2019


 wzrost PKB (zmiana w %)


3,0


4,6


4,3


3,7


 spożycie prywatne (zmiana w %)


3,9


4,7


4,1


3,4


 spożycie zbiorowe (zmiana w %)


1,8


3,4


3,7


3,1


 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %)


-8,2


3,4


8,7


5,3


 eksport (zmiana w %)


8,8


8,2


7,3


6,2


 import (zmiana w %)


7,6


8,7


8,4


6,3


 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %)


1,0


4,0


4,6


3,5


 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %)


1,1


0,6


0


0


 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %)


0,8


0,1


-0,3


0,2


 zatrudnienie (zmiana w %)


0,6


1,4


0,8


0,3


 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%)


6,2


4,9


4,1


3,9


 inflacja HICP (%)


-0,2


1,6


1,3


2,5


 saldo obrotów bieżących (% PKB)


0,9


0,7


0,3


0


 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB


2,3


1,7


1,4


1,4


 dług publiczny jako % PKB


54,2


50,6


49,6


49,1 

(ISBnews)