GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Sadovaya Group

ISBNews
04.05.2018 09:07
A A A


Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółki Sadovaya Group od maja do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017, podała GPW.

"Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a regulaminu Giełdy, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Sadovaya Group S.A., oznaczonymi kodem 'LU0564351582', do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017" - czytamy w komunikacie.

Uchwała wchodzi w życie 4 maja 2018 r., podano także.

Zarejestrowana w Luksemburgu Sadovaya Group to ukraińska spółka działająca w branży węglowej. Akcje spółki są notowane na GPW od grudnia 2010 r.

(ISBnews)