Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

ISBNews
09.05.2018 15:16
A A A


Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie z zysku netto za 2017 r. w wysokości 354,79 mln zł, kwoty 123,99 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,25 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd Grupy Azoty [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w roku obrotowym 2017 w kwocie 354 792 505,28 zł w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 123 994 355 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję;
- przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 178 420 719,46 zł;
- na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52 377 430,82 zł" - czytamy w komunikacie.

Wniosek podlegać będzie ocenie rady nadzorczej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie, dodano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)