Trakcja miała wstępnie 22,53 mln zł straty netto w I kw. 2018 r.

ISBNews
09.05.2018 17:26
A A A


Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 22,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r., podała spółka prezentując wstępne dane.

Przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 205,1 mln zł. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł -7,99 mln zł, podano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym spółka miała 9 57 mln zł straty netto.

"Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2018 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego" ? czytamy w komunikacie.

Ponadto, w okresie I kwartału 2018 roku spółka rozliczała kontrakty pozyskane w latach ubiegłych, realizowane na niskiej rentowności.

"Na prezentowane powyżej wstępne wyniki I kwartału 2018 roku miał również wpływ nadzwyczajny wzrost cen materiałów budownictwa infrastrukturalnego, usług podwykonawczych i kosztów płac. Ponadto spółka ponosi koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej i ponownym wejściem w segment tramwajowy (rynek miejski). Co więcej, spółka kontynuuje przygotowywanie działalności na rynkach zagranicznych, na których wybrane programy inwestycyjne sięgają 2030 roku" ? czytamy dalej.

Trakcja planuje publikację raportu za I kw. 2018 r. na 17 maja br.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)