Zysk netto mBanku wyniósł 411 mln zł, aktywa 133,64 mld zł w I kw. 2018 r.

ISBNews
10.05.2018 08:20
A A A


Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - mBank odnotował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 218,78 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 816,42 mln zł wobec 749,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 268,88 mln zł wobec 249,55 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i osiągnęła poziom 2,61% w porównaniu do 2,57% w IV kw. 2017 roku. 

"Dochody łącznie Grupy mBanku wyniosły 1 380,6 mln zł (tj. +20,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły w ujęciu kwartalnym (o 2,5%) i wyniosły 1 085,3 mln zł, najwięcej w historii Grupy. Na historycznie wysokie dochody łącznie miało również wpływ zaksięgowanie zysku ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł. Wzrost dochodów łącznie po wyłączeniu wpływu tej transakcji wyniósł 1,7% w ujęciu kwartalnym" - czytamy w sprawozdaniu 

"W I kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 601 mln zł i były o 106,5 mln zł, tj. 21,5% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znaczący wzrost kosztów był spowodowany zaksięgowaniem w I kwartale 2018 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po wyłączeniu kosztów składek na BFG, koszty wzrosły o 1,0% w ujęciu kwartalnym" - czytamy także. 

W I kwartale 2018 roku nastąpiło księgowanie rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 97,1 mln zł. Kwartalna wpłata na fundusz gwarancyjny wyniosła 20,2 mln zł

Wskaźnik koszty/ dochody wyniósł 43,5% w I kw. br. wobec 43,3% rok wcześniej. 

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosła 121,8 mln zł w I kw. i była niższa o 13% w skali roku. 

Aktywa razem banku wyniosły 133,64 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 130,49 mld na koniec I kw. 2017.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 414,23 mln zł wobec 215,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego wyniósł 17,9% wobec 18,3% w I kw. 2017 r., a łączny współczynnik kapitałowy sięgnął 20,9% wobec 21,0% rok wcześniej. 

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. 

(ISBnews)