Zysk netto ZCh Police wyniósł 33,97 mln zł, EBIT 40,11 mln zł w I kw. 2018 r.

ISBNews
10.05.2018 08:28
A A A


Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 33,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 47,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk operacyjny wyniósł 40,11 mln zł wobec 59,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 614,96 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 699,49 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk netto w wysokości 33 133 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 40 107 tys. zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 68 312 tys. zł. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej. Jest to prawidłowość występująca od początku działalności spółki" - czytamy w raporcie.

Spółka wskazuje, że w okresie objętym raportem odnotowano istotne wzrosty cen kluczowego surowca ? gazu ziemnego. Według szacunków wahania cen tego surowca spowodowały zwiększenie kosztów działalności o ponad 13 mln zł, w relacji do sytuacji gdyby średnia cena gazu ukształtowała się na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku. Równocześnie odnotowano niekorzystny trend spadkowy cen rynkowych amoniaku.

"Negatywny wpływ na osiągnięty poziom przychodów i wyników miała również przedłużająca się zima i niski poziom temperatur, które spowodowały przesuniecie terminów prac agrotechnicznych i opóźnienie aplikacji nawozów. Przedłużone zostały terminy wypłat pozostającej jeszcze do zrealizowania części dopłat bezpośrednich dla rolników, co nie poprawiało sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Dodatkowo w związku ze znaczącym poziomem zakupów nawozów we wcześniejszych miesiącach, zauważalne było ograniczenie popytu na nawozy w I kwartale 2018 roku. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych grupa kapitałowa uzyskała zbliżone (nieznacznie niższe) poziomy wskaźników rentowności w relacji do I kwartału 2017 roku. W ramach optymalizacji działalności zanotowano obniżenie kosztów ogólnego zarządu o ponad 8%. Uzyskano wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki płynności" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 33,08 mln zł wobec 43,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r. 

(ISBnews)