Zysk netto ZA Puławy wyniósł 92,58 mln zł, EBIT 107,39 mln zł w I kw. 2018 r.

ISBNews
10.05.2018 08:38
A A A


Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 92,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 107,39 mln zł wobec 155,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 910,49 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1003,06 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego:
- przychody ze sprzedaży krajowej ? zmniejszyły się o 36,0 mln zł (tj. o 5,6%), a ich udział w strukturze przychodów wzrósł o 2,6 pkt. proc.;
- przychody ze sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 56,6 mln zł (tj. o 15,8%), a ich udział w strukturze przychodów spadł o 2,6 pkt. proc.

W I kwartale roku obrotowego 2018 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego:
- przychody ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych były niższe o 78,6 mln zł (tj. o 14,9%), głównie z tytułu niższych wolumenów sprzedaży większości nawozów;
- przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych były niższe o 12,1 mln zł (tj. o 3,3%), głównie z tytułu niższych cen sprzedaży kaprolaktamu, co częściowo zostało zrekompensowane wyższymi wolumenami oraz cenami sprzedaży melaminy;
- przychody ze sprzedaży w grupie 'pozostała sprzedaż' były niższe o 1,9 mln zł (tj. o 1,7%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 97,05 mln zł wobec 133,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)