NBP: Eksport liczony w euro spadł o 2% r/r, import wzrósł o 1,6% w III

ISBNews
14.05.2018 14:00
A A A


Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w marcu 2018 r. o 2% r/r do 18 117 mln euro, zaś import wzrósł o 1,6% r/r do 18 434 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -317 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +344 mln euro.

"Na spadek obrotów towarowych w marcu 2018 r. duży wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z marcem 2017 r., co odzwierciedlają spadki wartości eksportu i importu w większości grup towarowych. Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76,3 mld zł, co oznacza spadek o 3,1 mld zł, tj. o 3,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r." - czytamy dalej.

W omawianym okresie pogłębiła się spadkowa tendencja eksportu samochodów osobowych. Wartość importu towarów w porównaniu z marcem 2017 r. spadła o 0,2 mld zł, tj. o 0,3% i osiągnęła poziom 77,6 mld zł. Na mniejszy spadek wartości importu w porównaniu z eksportem wpłynął duży wzrost dostaw paliw (ropy, gazu ziemnego i węgla) oraz transakcje jednostkowe - zakup samolotu, podał też NBP.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,6 mld zł i w porównaniu do marca 2017 r. wzrosły o 0,7 mld zł, tj. o 4,4%. Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 6,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 5,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,7 mld zł), usług transportowych (1,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1 mld zł)" - napisał także bank centralny. 

(ISBnews)